Obchody 101. rocznicy wyzwolenia Kijowa. Dlaczego polska ambasada nie zorganizowała uroczystości?

Paweł Bobołowicz w korespondencji z Kijowa o tym, dlaczego Ambasada RP nie zorganizowała obchodów 101. rocznicy wyzwolenia ukraińskiej stolicy.

7 maja minęło 101 lat od wyparcia bolszewików z Kijowa przez połączone siły polsko-ukraińskie. 9 maja na centralnej ulicy ukraińskiej stolicy odbyła się wspólna defilada dwóch armii, która stała się symbolem braterstwa broni.

Polskie kwatery bez upamiętnienia

Rok temu obchody setnej rocznicy tego wydarzenia uniemożliwiła pandemia. W tym roku polska ambasada w Kijowie także nie podjęła się upamiętnienia wyzwolenia Kijowa przez połączone siły polsko-ukraińskie.

Paweł Bobołowicz, korespondent Radia WNET z Kijowa oraz gospodarz Programu Wschodniego skierował pytanie do polskiej placówki o przyczynę takiego stanu rzeczy. W odpowiedzi podkreślono, że:

Ambasada RP w 2021 nie realizowała działań dot. 101. rocznicy wejścia polskich wojsk wspieranych przez oddziały ukraińskie do Kijowa. Uroczyście obchodziliśmy w ubiegłym roku stulecie tych wydarzeń. Na nasze zaproszenie strona ukraińska odpowiedziała udziałem urzędnika Ministerstwa Obrony Ukrainy średniego szczebla w stroju niespełniającym kryteriów oficjalnej uroczystości.

Brak zaproszenia

10 maja obchody rocznicy  zorganizowała jednak strona ukraińska. Uroczystości odbyły się zarówno przy pomniku Oficerów URL, jak i na kijowskim cmentarzu Bajkowa, przy kwaterze 114 polskich żołnierzy poległych w walkach pod Kijowem, gdzie miała miejsce  warta honorowa i obrzęd ekumeniczny.

Uroczystości na cmentarzu Bajkowa 2021/ fot. P.Bobołowicz

Ukraińscy żołnierze trzymali polskie i ukraińskie flagi narodowe. Odsłuchano także hymnów obu krajów.  Władze cywilne Ukrainy reprezentował m.in. pierwszy zastępca Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej.

„Nie spełniono standardów”

Ambasada RP w Kijowe zaznaczyła, że brak polskiego przedstawicielstwa podczas uroczystości był wynikiem braku zaproszenia ze strony ukraińskiej.

Ambasador RP nie otrzymał zaproszenia MSZ UA, MO UA ani innego organu władzy UA do udziału w obchodach ww. rocznicy. „Zaproszenie”, które skierował z-ca dowódcy j.w. A0987 na ręce dyrektora IP Kijów Roberta Czyżewskiego nie spełniało standardów pisma ws. tego typu uroczystości co do blankietu zaproszenia, nadawcy, adresata oraz niektórych spośród wymienionych w piśmie instytucji – wskazano.

Placówka poinformowała również, że w wydarzeniu nie wziął udziału żaden przedstawiciel  Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy.

W ocenie Pawła Bobołowicza postawa polskiej dyplomacji w tej sprawie jest niezrozumiała.

Najważniejsze pytanie dotyczy tego, dlaczego to polska strona nie upamiętniła naszych żołnierzy, którzy o Kijów walczyli, a którzy na zawsze pozostali w ukraińskiej ziemi.


Z Kijowa Paweł Bobołowicz

Opracowanie: A.N.

Żródło: Radio WNET

  • Avatar

    Bardzo smutna i zarazem podniosła refleksja Pana Red. Bobołowicza – ktoś chyba nie rozumie polskiej racji stanu i polskich obowiązków, może ktoś nie jest kompetentny i nie godny aby prowadzić nasze sprawy za granicą? Zwłaszcza za tą granicą gdzie potrzeba tak wielkiej wrażliwości i umiejętności – gdzie jest tak wiele bólu a tak niewiele dobrych momentów, o których pamięć trzeba dbać w dwójnasób.

Komentarze