W żłobku i przedszkolu tylko dzieci zaszczepione? Senackie komisje poparły projekt ustawy

Projekt zakładający, że m.in. do publicznych żłobków i przedszkoli będą mogły uczęszczać jedynie dzieci zaszczepione, został poparty w środę przez połączone komisje senackie.

W środę na posiedzeniu połączonych senackich komisji Zdrowia, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

Projekt przewiduje, że o przyjęcie do do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, mogłyby ubiegać się te dzieci, które przedłożą zaświadczenia o posiadaniu przez kandydata wymaganych przepisami obowiązkowych szczepień ochronnych lub zaświadczenia potwierdzającego przeciwwskazania do szczepień przeprowadzanych zgodnie z harmonogramem wynikającym z obowiązujących przepisów.

Według projektu, szczepienia miałby prowadzić i kierować na nie lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, odnosząc się do projektu ustawy wskazywał podczas dyskusji, że choć ten projekt wymaga doprecyzowania, to ma on  poparcie resortu zdrowia.

A.N.

Źródło: IAR

 

Komentarze