Chądzyński: Wzrost luki VAT w Polsce i UE to nie efekt oszustw podatkowych, ale gorszej koniunktury gospodarczej

Marek Chądzyński wyjaśnia, dlaczego w Polsce i UE gwałtownie wzrosła luka VAT, przewiduje jak będzie zmniejszał się dług publiczny i czy grozi nam scenariusz grecki.


Dziennikarz „Dziennika Gazety Prawnej”, Marek Chądzyński wyjaśnia gwałtowny wzrost luki w ściągalności podatku VAT, który nastąpił we wszystkich krajach UE w podobnej skali.

Ważnym powodem powstaniem luki VAT są nie tylko przestępstwa karuzelowe, ale także stan koniunktury gospodarczej. Mamy kryzys pandemiczny, recesje, spadek PKB, konsumpcji, rośnie naturalna skłonność ucieczki do szarej strefy, a firmy po prostu tracą płynność i nie płacą podatków. To nie jest efekt twardego oszustwa typu karuzela VAT, ale efekt procesów gospodarczych, których nie jesteśmy w stanie wyeliminować.

Gość Popołudnia Wnet uważa, że obecnie państwo nie możliwości wpływu na zmianę sytuacji i powinien skupić się na nadzorowaniu wprowadzonych już mechanizmów uszczelnienia podatkowego.

Uruchomiliśmy impuls fiskalny w postaci 100 mld zł, aby pobudzić wzrost gospodarczy. Kiedy gospodarka zacznie się rozwijać i wrócimy na tory, na których byliśmy przed pandemią, to waga długu w ujęciu do PKB zacznie się zmniejszać […] To jest główna strategia. Nie spodziewam się zaostrzenia polityki fiskalnej.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

M.K.

Komentarze