Bobołowicz: Trójkąt Lubelski to platforma współpracy Polski, Ukrainy i Litwy. Ukraina będzie współpracować z Trójmorzem

Paweł Bobołowicz przedstawia założenia inicjatywy Trójkąta Lubelskiego, który powstał po spotkaniu szefów MSZ Polski, Litwy i Ukrainy. W dokumencie mówi się o współpracy Ukrainy z Trójmorzem.


Korespondent Radia Wnet z Ukrainy, Paweł Bobołowicz donosi o spotkaniu szefów MSZ Polski, Litwy i Ukrainy w Lublinie, podczas którego powołano tzw. Trójkąt Lubelski. Nowa inicjatywa ma być platformą współpracy pomiędzy trzema państwami, gdzie toczyć się będą regularne spotkania ministrów resortów spraw zagranicznych i przedstawicieli innych instytucji.

Mówi się o stworzeniu oficerów łącznikowych przy ministerstwach, którzy będą koordynować współpracę (…) W tej deklaracji, która została zawarta w Lublinie, mówi się wprost o współpracy Ukrainy z inicjatywą Trójmorza, ale są też kwestie dotyczące obronności.

Jak podkreśla dziennikarz, na Ukrainie zarówno Polska, jak i Litwa są najcieplej odbieranymi krajami w tamtejszym społeczeństwie. Dodaje, że sama deklaracja prawdopodobnie zostanie przyjęta pozytywnie, gdyż ukraińscy eksperci już wcześniej wskazywali na konieczność podjęcia takiej współpracy.

Gość Jana Gromnickiego zwraca uwagę, że pomimo zawarcia porozumienia o zawieszeniu broni, nadal na wschodzie Ukrainy odbywają się ostrzały ze strony rosyjskich separatystów.

Jeżeli w ciągu pierwszej doby, po tym głośnym rozejmie używane są wyrzutnie granatników, to nie można mówić o przypadkowym ostrzale (…) Jeżeli zaraz po ogłoszeniu rozejmu dochodzi do ostrzałów to jest to prowokacja wymierzona w stronę ukraińską.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

M.K.

Komentarze