TSUE: Czechy, Polska i Węgry złamały prawo nie przyjmując uchodźców w ramach relokacji

Polska, tak jak Czechy i Węgry, złamała unijne prawo, odmawiając przyjęcia uchodźców zgodnie z unijnym programem relokacji- tak brzmi czwartkowa opinia rzecznik generalnej Trybunału Sprawiedliwości UE

We wrześniu 2015 państwa Unii miały rozdzielić między siebie w ciągu dwóch lat 120 tys. uchodźców. Na Polskę, która odmówiła udziału w relokacji, miało przypaść ok. 7 tys. z nich. Jak oświadczyła w czwartek Eleanor Sharpston, rzeczniczka generalna Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej:

Odmawiając zastosowania tymczasowego i ograniczonego w czasie mechanizmu obowiązkowej relokacji osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, Polska, Węgry i Republika Czeska uchybiły zobowiązaniom, które na nich ciążą na mocy prawa Unii.

Kraje te odmawiając udziału w relokacji, powoływały się na przepisy unijne. Komisja Europejska stała na stanowisku, że złamały one nie tylko unijne prawo, ale też zasadę solidarności, na której opiera się UE.

A.P.

 

Komentarze