Wiceminister inwestycji: Specustawa mieszkaniowa nie stwarza zagrożenia dla ładu przestrzennego w naszych miastach - WNET.fm
Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Wiceminister inwestycji: Specustawa mieszkaniowa nie stwarza zagrożenia dla ładu przestrzennego w naszych miastach

Artur Soboń, wiceminister inwestycji, podkreślił, że powstanie państwowy funduszu, za pomocą którego będą dotowane czynsze, dla biedniejszych rodzin uczestniczących w programie Mieszkanie Plus.

W Poranku Wnet minister Artur Soboń odniósł się do fali krytyki, z jaką spotkały się zapisy specustawy mieszkaniowej: Nie ma żadnego powodu do publicznego obstrzału specustawy mieszkaniowej, a w szczególności te powody, które są dzisiaj podawane publicznie, są nieprawdziwe. Ustawa nie tylko nie destabilizuje ładu publicznego, ale wręcz podnosi poziom inwestycji mieszkaniowych. Po raz pierwszy wpisujemy do ustawy standardy inwestycyjne, które muszą być spełnione jako warunek konieczny, także jako warunek uzyskania pozwolenia na użytkowanie tych obiektów. Takich wymagań do tej pory nie było.

Nowy instrument, który pozwala na o wiele szybsze procedury, przy zachowaniu wysokie standardy urbanistyczne. Każde osiedle, które będzie budowane na podstawie tej specustawy mieszkaniowej, będzie miało obowiązkowy konkurs architektoniczny, który wpisze projektową zabudowę w już istniejący obszar urbanistyczny – podkreślił gość Poranka Wnet.

Zdaniem ministra Sobonia zapisy ustawy mieszkaniowej, podniosą standardy urbanistyczne polskich miast: Proponujemy, że w sytuacji, kiedy jest plan zagospodarowania przestrzennego, ale ten plan jest przestarzały, a istnieje teren poprzemysłowy w centrum, wówczas burmistrz czy prezydent oraz radni i społeczność lokalna, będzie mogła zezwolić na taką inwestycję. Dzisiaj, żeby tam powstała inwestycja mieszkaniowa, to potrzeba lat na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Mówimy, jeśli jest zgoda i inwestora i samorządu, to rada gminy może wyrazić zgodę na realizację inwestycji mieszkaniowej.

Jestem gotów nawet powiedzieć, że ta specustawa będzie obowiązywać przez jakiś określony czas, kiedy dojdziemy do pewnych standardów, do których powinniśmy dojść już dawno po tych niespełna 30 latach od zmiany ustrojowej – zapowiedział na antenie Radia Wnet wiceminister inwestycji i rozwoju.

Artur Soboń zapowiedział w Poranku Wnet uruchomienie nowego programu wsparcia dla samorządów: Chciałbym, żebyśmy otworzyli program, który będzie pomagał samorządom w uzbrojenie terenów, które zostaną udostępnione pod budownictwo w wyniku działania specustawy. Bo co z tego, że te tereny będą bardziej dostępne, jak dalej będą wymagały dużych nakładów inwestycyjnych, aby można było je wykorzystać pod budownictwo mieszkaniowe – mówił w Poranku Wnet minister inwestycji i rozwoju, odpowiedzialny za dział budownictwo, wskazują na możliwą pomoc rządu dla władz lokalny w przeprowadzeniu inwestycji infrastrukturalnych: Zaproponuję samorządom, taką prostą rzecz na dzień dobry, czyli dodatkowe punkty w ramach programu budowy dróg lokalnych. Jeśli jakaś gmina będzie realizowała program mieszkaniowy, dostanie dodatkowe punkty i będzie miała pierwszeństwo w programie budowy dróg lokalnych.

Nowym pomysłem w realizacji programu Mieszkanie Plus, będzie stworzenie systemu wspierania mniej zamożnych najemców, będących beneficjentami rządowego programu: Zabezpieczymy pieniądze na dopłaty dla tych najemców, którzy będą mieli dochody na pewnym limicie, który określimy za chwilę w ustawie o dopłatach do czynszu. Najemcy objęcie programem dostaną przez 9 lat dopłaty do tych czynszów, tak aby w ramach programu mieszkanie plus wesprzeć tych, którzy mają najniższe dochody i to będzie pomoc dla najemców, a nie dla inwestora, ale oczywiście będzie to również lewar inwestycji. Będą to środki zawarte w ramach limitu w budżecie państwa. Na rok 2019 chcemy, aby to była kwota 200 mln zł i ona będzie rosnąć w latach kolejnych.

ŁAJ

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook