Polski rząd przeznaczy 21 mld złotych do 2025 roku na budowę polskiej części magistrali drogowej Via Carpatia - WNET.fm
Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Polski rząd przeznaczy 21 mld złotych do 2025 roku na budowę polskiej części magistrali drogowej Via Carpatia

Minister Andrzej Adamczyk Fot :Leszek Szymański/ PAP

Via Carpatia to przedsięwzięcie infrastrukturalne o zasadniczym znaczeniu – pozwoli wzmocnić oś północ – południe, co leży w strategicznym interesie Polski – w Popołudniu Wnet mówił Jerzy Polaczek.

Jerzy Polaczek w 2006 roku, jako minister infrastruktury, inicjował projekt utworzenia Via Carpatia. Zaczęło się od spotkania w Łańcucie, w którym obok gospodarzy wzięli udział przedstawiciele władz Węgier, Słowacji i Litwy. Z czasem do przedsięwzięcia włączyły się także Rumunia, Bułgaria i Grecja. W popołudniowej audycji Wnet obecny poseł PiS mówił o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Via Carpatia.

– Projekt Via Carpatia włączy w przyszłości państwa naszego regionu do nowego przebiegu korytarzy drogowych w Europie w ramach osi północ – południe, bardzo dla nas istotnej. Umożliwi to zwiększenie przepływu osób i dóbr między naszymi krajami – mówił Polaczek.

Nasz gość zwrócił także uwagę na znaczenie inicjatywy dla uregulowania sytuacji transportowej wewnątrz Polski: – Via Carpatia doprowadzi też do wyrównania dysproporcji w infrastrukturze naszego kraju. Obecnie część Polski położona na wschód od Wisły jest pod tym względem poszkodowana.

We wtorek rząd zaakceptował wniosek resortu infrastruktury i zwiększył limit finansowy na Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-23 (z perspektywą do 2025 r.) ze 107 mld zł do 135 mld zł, czyli o 28 mld zł. Dodatkowe środki będą pochodzić z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek (głównie od międzynarodowych instytucji finansowych), obligacji oraz opłaty elektronicznej. Większe środki – jak zaznaczono – są niezbędne ze względu na konieczność podjęcia wzmożonych działań inwestycyjnych na terenie wschodniej Polski przez realizację brakujących odcinków szlaku Via Carpatia w ciągu drogi S19.

„Via Carpatia to kluczowy, transeuropejski korytarz transportowy, który może stać się nowym połączeniem północnej i południowej Europy, integrującym systemy transportowe Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji. Zaletami tej inwestycji będzie m.in. włączenie regionów słabiej rozwiniętych w główny strumień międzynarodowej wymiany handlowej oraz wykorzystanie ich potencjałów rozwojowych” – napisano w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu rządu.

Międzynarodowa trasa Via Carpatia ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji.

 

pap/aa

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook