Jan Paweł II przywrócił Polakom ich prawdziwą naturę, poczucie wolności i siły – wspomina senator Jan Żaryn

Wielkie słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane podczas pielgrzymek pozwoliły Polakom odkryć naturalność i odrzucić narzuconą przez komunizm sztuczność. Ówczesne wybory ludzi nadal mają znaczenie.

 

O wczorajszej dwunastej rocznicy śmierci św. Jana Pawła II i dziejowym znaczeniu jego postaci dla Polski mówił w Poranku WNET historyk, profesor Jan Żaryn, senator RP. Profesor, który, jak sam powiedział, należy do pierwszego „pokolenia JP II”, wspominał pierwsze pielgrzymki papieskie w Polsce i wyjazdy młodych ludzi do Rzymu.  Mówił też o trwałości pokoleniowego podziału, który sięga wyborów dokonywanych przez ludzi w czasach późnego PRL.

Jak mocno papieskie pielgrzymki wpłynęły na kondycję ludzi, na odkrywanie w sobie siły, prawa do wolności – tego wszystkiego, co jest w naturze człowieka, a co zostało przez komunizm nadszarpnięte, tak że społeczeństwo nie wiedziało, co jest jego naturą, a co jest sztucznością. To odkrycie naturalności nastąpiło  przez klimat wizyt  Jana Pawła II , przez wielkie słowa, które wypowiadał.

[related id=”9715″ left side]

Senator skomentował również ostatnie wiadomości związane z polityką MON i prerogatywami prezydenta RP. W kontekście 20-lecia konstytucji zwrócił uwagę na niejasność Ustawy Zasadniczej w tym aspekcie:  – Warto zadać pytanie, czy po dwudziestu latach funkcjonowania konstytucji nie należałoby jej doprecyzować w kwestii kompetencji prezydenta dotyczących spraw wojska i polityki zagranicznej.

ax

Komentarze