Argentyński punkt widzenia w sprawie Falklandów/El punto de vista argentino sobre las Malvinas

Pomnik poświęcony ofiarom Wojny o Falklandy-Malwiny, Ushuaia/Tierra del Fuego/Argentyna; Leonora Enking / flickr.com / CC BY-SA 2.0

40 lat od wybuchu wojny o Falklandy-Malwiny spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ten archipelag jest tak ważny dla Argentyńczyków i jak zamierzają oni go „odzyskać”.

(po polsku na górze / versión en castellano abajo)

„Malvinas son Argentina”, czyli Falklandy-Malwiny są Argentyną. Pomimo upływu 40 lat od wojny argentyńsko-brytyjskiej o ten archipelag, hasło to pojawia się na ulicach wielu miast Argentyny i w wielu argentyńskich mediach.

Historia Falklandów-Malwinów nie jest zbyt skomplikowana. Choć mówić o „właścicielach” tego archipelagu nie jest już tak prosto. Wyspy przechodziły z rąk brytyjskich, przez francuskie, hiszpańskie, argentyńskie, by od lat 30-tych XIX wieku ponownie stać się częścią Imperium Brytyjskiego. Do Argentyny wyspy należały stosunkowo krótko, bo zaledwie przez kilkanaście lat w trzeciej i czwartej dekadzie XIX wieku. Od 1833 roku archipelag należy do Wielkiej Brytanii.

A jednak argentyńskie pretensje do posiadania wysp nie ustają. Ich najmocniejszym wyrazem było zajęcie wysp przez armię Argentyny w 1982 roku. Doszło wówczas do tak zwanej Wojny o Falklandy-Malwiny. W jej wyniku wyspy powróciły pod panowanie Wielkiej Brytanii.

Pomimo to, czterdzieści lat od wybuchu wojny Argentyńczycy wciąż roszczą pretensje terytorialne. Ich zdaniem „Malvinas son Argentina”: Falklandy-Malwiny są Argentyną. I to pomimo faktu, że większość mieszkańców wysp ma pochodzenie brytyjskie. Co więcej, w referendum w 2013 roku miażdżąca większość mieszkańców opowiedziała się za utrzymaniem istniejącego status quo. Dodajmy, że wyniki referendum nie zostały uznane przez argentyński rząd.

Skąd zatem te argentyńskie roszczenia? W najbliższym wydaniu República Latina oddamy głos w tej sprawie właśnie Argentyńczykom. Naszym gościem będzie pochodzący z Argentyny Guillermo Posadas: major lotnictwa Argentyny w stanie spoczynku oraz uczestnik Wojny o Falklandy-Malwiny.

Razem z naszym gościem odpowiemy na pytanie skąd wzięła się „tęsknota” Argentyńczyków za Falklandami-Malwinami. Dlaczego stolica archipelagu – Stanley, w Argentynie nosi nazwę Puerto Argentino? Jakie argumenty podają Argentyńczycy żądając „powrotu” archipelagu do macierzy? W jaki sposób planuje Argentyna „odzyskać” wyspy? Co planuje zrobić z jej dotychczasowymi mieszkańcami? Czy odkryte kilka dekad temu złoża ropy naftowej u wybrzeży archipelagu mogą wpłynąć na negocjacje argentyńsko – brytyjskie w sprawie przyszłości wysp? Wreszcie, jak może wyglądać przyszłość Falklandów-Malwinów?

Na te i inne pytania spróbujemy ospowiedzieć w najbliższym wydaniu República Latina. W niedzielę 10-go kwietnia o godz. 22H00!

Resumen en castellano:

A pesar de que han pasado 40 años desde la guerra argentino-británica por el archipiélago, el lema „Malvinas son Argentina” aparece en las calles de muchas ciudades argentinas y en gran parte de los medios de comunicación argentinos.

La historia de las Malvinas no es muy complicada. Aunque hablar de los „dueños” del archipiélago ya no es tan sencillo. Las islas pasaron de manos británicas, a través de francesas, españolas y argentinas, para volver a formar parte del Imperio Británico a partir de la década de 1830. Las islas pertenecieron a Argentina durante un tiempo relativamente corto, sólo durante una docena de años en la tercera y cuarta década del siglo XIX. Desde 1833 el archipiélago pertenece a Gran Bretaña.

Sin embargo, las reclamaciones argentinas sobre la propiedad de las islas no han cesado. Su expresión más fuerte fue la ocupación de las islas por el ejército argentino en 1982 y fue llamado como la Guerra de las Malvinas. Finalmente las islas volvieron al dominio británico.

Cuarenta años después del estallido de la guerra, los Argentinos siguen reclamando el territorio. En su opinión, „Malvinas son Argentina”. Y ello a pesar de que la mayoría de los habitantes de las islas son de origen británico. Además, en el referéndum de 2013, una abrumadora mayoría de la población votó por mantener el status quo existente. Añadamos que los resultados del referéndum no fueron reconocidos por el gobierno argentino.

Entonces, ¿de dónde vienen estas reclamaciones argentinas? En esta edición de República Latina, la damos la voz al pueblo argentino sobre el tema de las islas. Nuestro invitado será Guillermo Posadas: Mayor de la Fuerza Aérea Argentina retirado y participante en la Guerra de las Malvinas.

Junto con nuestro invitado, responderemos a la pregunta de por qué los Argentinos „añoran” las Malvinas. ¿Por qué la capital del archipiélago, Stanley, se llama Puerto Argentino en Argentina? ¿Qué argumentos dan los Argentinos para exigir la „devolución” del archipiélago a la patria? ¿Cómo piensa Argentina „reclamar” las islas? ¿Qué piensa hacer con sus actuales habitantes? ¿Podrían los yacimientos de petróleo descubiertos hace unas décadas frente a las costas del archipiélago influir en las negociaciones argentino-británicas sobre el futuro de las islas? Por último, ¿cuál podría ser el futuro de las Malvinas?

Intentaremos responder a estas y otras preguntas en esta edición de República Latina, ¡el domingo 10 de abril a las 10PM UTC+2!

 

Konflikty zbrojne w Ameryce Łacińskiej: wczoraj, dziś i jutro

Txetxu/flickr.com/CC BY-SA 2.0

W dzisiejszym wydaniu República Latina opowiemy o konfliktach zbrojnych na terenie Ameryki Łacińskiej: tych w przeszłości, tych obecnych i tych mżliwych w przyszłości.

Ameryka Łacińska jest tą częśćią świata, której de facto nie dotknęła tragedia obydwu wojen światowych. Nie oznacza to jednak, że region ten wolny był od konfliktow zbrojnych. Walki o niepodległość, wojny terytorialne, rewolucje oraz krwawe wojny domowe w wielu krajach naznaczyły Amerykę Łacińską krwią jej mieszkańców.

W dzisiejszym wydaniu República Latina przypomnimy kilka z konfliktów zbrojnych, które mialy lub mają miejsce w krajach Ameryki Łacińskiej. Zarówno te chwalebne, jakimi były wojny o niepodległość, jak i te haniebne, gdy rządy mordowały swoich obywateli. Bo choć wojny toczone w Ameryce Łacińskiej nie przyniosły wielkich zniszczeń w infrastrukturze, to liczba ich ofiar częśto bywa porażająca. Wspomnimy również o możliwych konfliktach zbrojnych, które mogą mieć miejsce w przyszłości.

Zapraszamy już dziś na godz. 22H00!