Miejmy na uwadze doświadczenia historyczne, kiedy współcześnie podejmujemy decyzje dotyczące spraw państwowych

Główny dramat straconych szans rozgrywał się w czasie, gdy na tronie rosyjskim zasiadała Katarzyna II, a w Polsce panował król Stanisław August Poniatowski, uległy wobec zaborcy przed i po abdykacji.

Waldemar Pernach

Do zmarnowania szans niepodległościowych walnie przyczynił się zachowawczy Naczelnik Tadeusz Kościuszko, a ostatecznie w hańbiący sposób pogrzebał je polski król. Odzyskanie niepodległości w walce było wtedy niemożliwe, ale ponawianie prób, utrzymanie etosu walki było obowiązkiem. Zwycięstwo Naczelnika w trakcie Insurekcji pod Racławicami, choć nad nieznacznymi siłami rosyjskimi, podtrzymywało wtedy etos walki. Porażka pod Maciejowicami obrazuje jednak chwiejność i kunktatorstwo Tadeusza Kościuszki. Bał się on konfrontacji siłowej z armią rosyjską. Nie chciał rozdrażniać zaborcy, jak i nie chciał dopuścić do przeniesienia do Polski praktyk rewolucji francuskiej z gilotynowaniem przeciwników.

Polska scena polityczna podzielona była wówczas na dwa obozy. Jeden ugodowy, szukający porozumienia z Rosją. Drugi radykalny, dążący do ścigania i karania kolaborantów, w tym targowiczan. W 1794 roku w kwietniu w Wilnie wybuchł zaciekły bój o wolność. Po zwycięstwie powołane władze wydały wyrok śmierci na twórcę targowicy – Szymona Kossakowskiego, którego publicznie stracono na szubienicy, a zauszników Moskwy spontanicznie tropiono i karano.

Za przykładem Wilna poszła Warszawa. Pod naciskiem demonstracji ulicznych wydano wyroki na zdrajców sprawy polskiej. Zawiśli na szubienicach: hetman Piotr Ożarowski, Józef Zabiełło, Józef Ankiewicz i biskup Józef Kossakowski. Lud Warszawy wywlókł z więzień i powiesił na ulicznych szubienicach siedmiu kolaborantów, w tym biskupa Ignacego Massalskiego.

(…) Haniebną rolę odegrał król Polski Stanisław August Poniatowski. Prowadził uległą, a nawet hołdowniczą politykę względem zaborcy i tak samo zachował się po abdykacji. Obowiązkiem króla wobec ujarzmionego państwa było zachowanie godności nawet w więzieniu, nawet wobec represji. Takie postępowanie dałoby siłę i podstawy do tworzenia rządu na emigracji. Miałby kto reprezentować interesy narodu i podtrzymać prawną ciągłość państwa.

Aby zaświadczyć przed światem o gwałcie zadanym Polsce, król mógł odmówić oddania korony. Jednak tego nie uczynił, co przypieczętowało formalnie rozbiory Polski. A ostatnim swym aktem zlikwidował ambasady i nakazał ambasadorom opuszczenie Polski. Udaremnił tą decyzją jakiekolwiek prezentowanie sprawy polskiej za granicą. Poniatowski czynił to wszystko z gorliwością, aby Rzeczpospolitą prawnie usunąć spośród państw europejskich. (…)

Miejmy te historyczne doświadczenia na uwadze.

Cały artykuł Waldemara Pernacha pt. „Stracone szanse walki o niepodległość” znajduje się na s. 12 wrześniowego „Śląskiego Kuriera WNET” nr 75/2020.

 


  • Od lipca 2020 r. cena wydania papierowego „Kuriera WNET” wynosi 9 zł.
  • Ten numer „Kuriera WNET” można nabyć również w wersji elektronicznej (wydanie ogólnopolskie, śląskie i wielkopolskie wspólnie) w cenie 7,9 zł pod adresem: e-kiosk.pl, egazety.pl lub nexto.pl.
  • Czytelnicy gazety za granicą mogą zapłacić za nią PayPalem lub kartą kredytową na serwisie gumroad.com.
  • Prenumerata 12-miesięczna wersji elektronicznej: 87,8 zł.
  • Wydania archiwalne „Kuriera WNET” udostępniamy gratis na www.issuu.com/radiownet.
Artykuł Waldemara Pernacha pt. „Stracone szanse walki o niepodległość” na s. 3 wrześniowego „Śląskiego Kuriera WNET” nr 75/2020

Dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Sprawdzam kłamców, naiwnych bezrefleksyjnych i bez wyobraźni: co by teraz było, gdyby rządziła poprzednia ekipa?

Polska nareszcie idzie własną drogą. Jest upominana, pouczana, piętnowana przez fora europejskich lewicowych polityków, ale nie jest lekceważona. My chcemy stanowić o sobie i pomagamy w tym innym.

Sprawdzam

Nadchodzi czas, który powie – sprawdzam. Sprawdzam wiarygodność oszustów, którzy kłamią dla zdobycia władzy. Sprawdzam naiwnych, bezrefleksyjnych i bez wyobraźni – co by teraz było, gdyby rządziła poprzednia ekipa.

Jak można zaufać krytykom, którzy obecnie widzą samo zło? To rodzi podejrzenia, a nawet pewność nieuczciwości. To znaczy, że oni będą idealni? Po czynach się poznaje, nie po frazesach.

Nadchodzi czas, w którym możemy stracić wiele, a nawet wszystko. Refleksja poniewczasie będzie kosztowna. Naiwność albo małostkowość w ocenach może przynieść przykre skutki nawet i dla tych, którzy manipulatorom zawierzyli.

Zważcie, Polska nareszcie idzie własną drogą. Jest upominana, pouczana, piętnowana przez fora europejskich lewicowych polityków, ale nie jest lekceważona. My chcemy stanowić o sobie i pomagamy w tym innym.

Nadchodzi czas, w którym Polska będzie podziwiana za swą postawę i dokonania, że wspomnę imigrantów, eurowalutę, Międzymorze, jak i solidarną politykę społeczną.

Był czas, w którym leniwi i niefrasobliwi rodacy dopuścili do katastrofy. Pokolenia czynem, krwią i życiem musiały płacić za powrót do niepodległości.

Chrońmy naszą Rzeczpospolitą, trwajmy przy własnej tradycji i religii. Ten fundament jest gwarancją Niepodległości.

Waldemar Pernach