Mateusz Morawiecki: Nie będzie Trójmorza bez wolnej i suwerennej Ukrainy

Podsumowanie Pierwszego Dnia Samorządowego Kongresu Trójmorza.

Oficjalnie otwiera Samorządowy Kongres Trójmorza Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki.

Staramy się rozbudowywać Trójmorze o kolejne wymiary, by nie pozostało koncepcją teoretyczną. Samorządy mogą nadać tej idei wymiar praktyczny poprzez współpracę regionów. Nasz kongres odbywa się w cieniu wojny na Ukrainie. Nie będzie Trójmorza bez wolnej i suwerennej Ukrainy – podkreśla Premier Mateusz Morawiecki.

Celem paneli jest ukazanie konsekwencji agresji Rosji na Ukrainę dla funkcjonowania Inicjatywy Trójmorza oraz wyzwań dotyczących obecnej i przyszłej współpracy Inicjatywy z Ukrainą. Dyskutuje się również o znaczeniu formatu Inicjatywy Trójmorza dla odbudowy niepodległego państwa ukraińskiego oraz o możliwości przyjęcia Ukrainy do Sieci jako członka Inicjatywy.

Paneliści poruszają istotne zagadnienia dotyczące wzmocnienia i koordynacji współpracy między ośrodkami akademickimi, a także dyskutują o możliwości poszerzenia działań Trójmorza o współpracę w dziedzinie nauk humanistycznych i kultury.

Ważnym krokiem do poszerzenia zakresów współpracy jest przyjęcie nowych członków do Sieci Regionów Trójmorza. Są to: region Centralny (Rumunia), obwód Lwowski (Ukraina), obwód Tarnopolski (Ukraina).

Czytaj także:

B9 – Jaroslav Nad’: Polska robi naprawdę fantastyczną robotę pomagając Ukrainie

K.P.