Mateusz Morawiecki: Nie będzie Trójmorza bez wolnej i suwerennej Ukrainy

Podsumowanie Pierwszego Dnia Samorządowego Kongresu Trójmorza.

Oficjalnie otwiera Samorządowy Kongres Trójmorza Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki.

Staramy się rozbudowywać Trójmorze o kolejne wymiary, by nie pozostało koncepcją teoretyczną. Samorządy mogą nadać tej idei wymiar praktyczny poprzez współpracę regionów. Nasz kongres odbywa się w cieniu wojny na Ukrainie. Nie będzie Trójmorza bez wolnej i suwerennej Ukrainy – podkreśla Premier Mateusz Morawiecki.

Celem paneli jest ukazanie konsekwencji agresji Rosji na Ukrainę dla funkcjonowania Inicjatywy Trójmorza oraz wyzwań dotyczących obecnej i przyszłej współpracy Inicjatywy z Ukrainą. Dyskutuje się również o znaczeniu formatu Inicjatywy Trójmorza dla odbudowy niepodległego państwa ukraińskiego oraz o możliwości przyjęcia Ukrainy do Sieci jako członka Inicjatywy.

Paneliści poruszają istotne zagadnienia dotyczące wzmocnienia i koordynacji współpracy między ośrodkami akademickimi, a także dyskutują o możliwości poszerzenia działań Trójmorza o współpracę w dziedzinie nauk humanistycznych i kultury.

Ważnym krokiem do poszerzenia zakresów współpracy jest przyjęcie nowych członków do Sieci Regionów Trójmorza. Są to: region Centralny (Rumunia), obwód Lwowski (Ukraina), obwód Tarnopolski (Ukraina).

Czytaj także:

B9 – Jaroslav Nad’: Polska robi naprawdę fantastyczną robotę pomagając Ukrainie

K.P.

Tomasz Madras: Życie przeciętnego mieszkańca terenów objętych stanem wyjątkowym nie zmieniło się znacząco

Gościem „Poranka Wnet” jest Tomasz Madras – wicewojewoda podlaski, który komentuje sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Mówi również o dotacjach z Funduszu Odbudowy.


Trwa Wielka Wyprawa Radia Wnet, której pierwszym przystankiem jest Białystok. Gościem „Poranka Wnet”, prosto ze stolicy Podlasia, jest Tomasz Madras – wicewojewoda podlaski, który wypowiada się na temat skomplikowanej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Zwraca on uwagę na powagę sytuacji oraz zapewnia, że polska Straż Graniczna dysponuje odpowiednio zaawansowanym sprzętem.

Przygotowanie, profesjonalizacja i sprzęt Straży Granicznej są na bardzo wysokim poziomie.

Wicewojewoda podlaski mówi również o trudnej sytuacji przedsiębiorców na terenach objętych ogłoszonym niedawno stanem wyjątkowym – wszystko wskazuje na to, że otrzymają oni niebawem od państwa pomoc finansową. Dotyczy to między innymi branży turystycznej.

Będzie to wyliczone na podstawie udokumentowanych dochodów z ostatnich 3 miesięcy i odpowiedni procent w formie pomocy będzie można uzyskać – na wniosek składany w urzędzie.

Gość „Poranka Wnet” zaznacza jednak, że dla statystycznego mieszkańca terenów przygranicznych sytuacja nie zmieni się w znaczący sposób, biorąc pod uwagę specyfikę tych terenów i styl życia, jaki ich mieszkańcy zwykli na co dzień prowadzić.

Życie normalnego, przeciętnego człowieka nie zmieniło się wcale. Kto tam mieszka, ma swoją nieruchomość, pole, czy przedsiębiorstwo nie ma żadnych problemów, żeby wjechać/wyjechać do strefy przygranicznej.

Tomasz Madras komentuje również pismo skierowane do 5 województw – w tym Podlaskiego – w sprawie uchwał „anty-LGBT”. 126 milionów euro ma być odebrane tym województwom, jeśli nie zniosą m.in. deklaracji w sprawie obrony szkoły i rodziny. Zdaniem gościa „Poranka Wnet” obraz Polski jako kraju nietolerancyjnego jest kreślony bezpodstawnie.

Polska jest krajem, w którym każdy może się czuć jak u siebie w domu. Próby ustawienia państwa polskiego jako nietolerancyjnego jest po prostu nieuczciwe.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy!

PK

Manasterski: Jesteśmy na 22 miejscu na świecie, jeśli chodzi o moc handlową. Musimy dorosnąć do tej pozycji

Woda, wodór i węgiel. Miłosz Manasterski – uczestnik IV edycji Forum Wizja Rozwoju mówi o szczegółach dotyczących tego istotnego z perspektywy gospodarczej wydarzenia.

Miłosz Manasterski opowiada o Forum Wizja Rozwoju, którego IV edycja odbywa się w Gdyni. Jest to wydarzenie, które gromadzi przedstawicieli różnych firm – dyskutują oni na temat sytuacji gospodarczej w Polsce oraz nowych rozwiązań, które można by było w jej ramach zastosować. Patronat nad Forum sprawuje premier RP, Mateusz Morawiecki.

Bieżące rozmowy są wyjątkowo energiczne i ciekawe, ponieważ w ostatnim czasie optyka zmieniła się bardzo mocno przez koronawirusa.

Na Forum spotykają się osoby z różnych środowisk z często odmiennymi wizjami, lecz nie stanowi to większej przeszkody w prowadzeniu konstruktywnej debaty. Gość „Kuriera w samo południe” podkreśla również znaczenie różnicy perspektyw uczestników pochodzących z różnych regionów gospodarczych.

Dla osób, które na co dzień sterują różnymi przedsiębiorstwami z Warszawy dyskusja z pomorskimi przedsiębiorcami jest bardzo wartościowa.

Wydarzeniem, który towarzyszy IV edycji forum jest kongres 3W – Woda, Wodór, Węgiel. Podejmuje on tematy wykorzystania tych źródeł energii, rozważając potencjalne nowe możliwości w tym zakresie.

Ciekawe są inwestycje, o których tutaj rozmawiano, np. budowa farm wiatrowych, w co angażuje się m.in. Baltic Power. Wczoraj natomiast doszło do podpisania umowy z koncernem amerykańskim, który ma być dostarczycielem rozwiązań technologicznych dla tych farm. Poważnie myśli się też o rozszerzeniu zastosowań wodoru, mi.in. do środków komunikacji miejskiej.

Nie obyło się również bez dyskusji na temat ogólnej siły gospodarczej Polski – nasz kraj zdaje się mieć niebagatelny potencjał gospodarczy, który nie jest jednak do końca wykorzystywany.

Jesteśmy, jeśli chodzi o moc handlową, na 22 miejscu na świecie wśród krajów prowadzących wymianę handlową. Jest to wysoka pozycja, lecz póki co do niej nie dorastamy. Nasza ocena, jeśli chodzi o infrastrukturę, jest niestety niższa.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy!

PK

 

Piotr Rećko: Nasza Straż Graniczna nie była na to przygotowana, ale sytuacja jest już pod całkowitą kontrolą

Gościem „Popołudnia Wnet” jest Piotr Rećko – starosta powiatu sokólskiego, który relacjonuje bieżącą sytuację przy granicach Rzeczpospolitej. Wkrótce mają one zostać umocnione.

Piotr Rećko mówi o trudnej sytuacji na granicy i związanej z tym współpracy z rządem. Mobilizacja i sprowadzenie wojska na granicę odbyła się bardzo szybko – zajęło to około tydzień.

Plan zakładał zwiększenie aktywności funkcjonariuszy i wojska na terenie naszego powiatu. Odbyło się to bardzo szybko i sprawnie.

Na granicy rząd planuje budowę płotu. W ostatnim czasie rejony te odwiedził premier RP Mateusz Morawiecki, który na spotkaniu z mieszkańcami okolicznych terenów zapowiedział dalsze rozwinięcie akcji wsparcia – m.in. budowę wspomnianej bariery. Gość „Popołudnia Wnet” zaznacza, że największym problemem jest wykorzystywanie migrantów do swoich celów przez państwo białoruskie.

System bezpieczeństwa na granicy zawsze budowany był w oparciu o współpracę – w tym z partnerami białoruskimi. Teraz jednak mamy – po raz pierwszy – sytuację inną, w której Białoruś pomaga i w sposób planowy i zorganizowany wspiera przerzut uchodźców przez granicę.

Wiadomo zatem, że Straż Graniczna nie była na to gotowa, mimo to jednak przegrupowuje swoje siły. Mieszkańcy w przypadku zagrożenia mają dzwonić do Straży Granicznej lub pod numer 112. Premier obiecał zwiększyć liczbę wojska na granicach. Granica w powiecie sokólskim nie posiada naturalnych zapór, dlatego niezbędna jest ich budowa.

Nasze służby Straży Granicznej wykonały olbrzymią pracę, przygotowując mieszkańców na ewentualne zagrożenie – większość z nich została poinformowana co w takim przypadku robić, każdy zna też numery alarmowe.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy!

PK

Wróbel: Polaków do powrotów z Wielkiej Brytanii zachęciłyby „wakacje podatkowe”

Sławomir Wróbel o zmniejszającej się liczbie Polaków w Wielkiej Brytanii, tym jak zachęcić ich do powrotów do Polski i o Kongresie 590.

Sławomir Wróbel odnosi się do przemówienia Mateusza Morawieckiego na Kongresie 590.

[Jego fragmentów możesz posłuchać tutaj.]

To było bardzo energetyczne wystąpienie, odnosiło się wrażenie, że nie było ono wyuczone. Było dla mnie ważne i bliskie dlatego, że odniósł się do kwestii demograficznych i powrotów z Wielkiej Brytanii.

Stwierdza, iż premier rozumie, jak działają mechanizmy jego polityki, z czego jest zadowolony. Mówi także o przekonywaniu migrantów do powrotu do Polski. Zaznacza, że już ponad 100 tysięcy Polaków wyjechało z UK (ich liczba spadła z ponad miliona do 916 tys.). Nie wszyscy z nich, jak przyznaje sam premier, musieli wrócić do Polski. Gość „Poranka” Sądzi, iż brexit oraz powstawanie nowych miejsc pracy przyczynią się do migracji wtórnej. Opowiada o inicjatywach mających skłonić Polaków na emigracji do powrotu do Polski. Przywołuje rządowe targi pracy w Queen Elizabeth II Centre, dzięki którym, jak mówi, mogli się pokazać w samym centrum Londynu. W planach są targi rządowe Work for Poland.

Zaproponowaliśmy rozwiązanie wakacji podatkowych i pan premier jasno wtedy określił, że jest to dobry pomysł, ale trzeba pracować, żeby reszta społeczeństwa to zaakceptowała.

Dodatkową zachętą do powrotów zdaniem przedstawiciela organizacji Great Poland, byłyby przywileje podatkowe dla powracających. Podkreśla, że takie rozwiązanie „będzie się na dłuższą metę opłacało”. Dodaje, że „Polska staje się coraz atrakcyjniejszym miejscem do życia”.

Kongres 590 staje się z roku na rok coraz bardziej potrzebnym wydarzeniem.

Na kongresie 590, jak podkreśla Wróbel, było „mniej polityków i posłów, dużo więcej ekonomistów i przedsiębiorców”, co wyróżnia go na tle innych takich wydarzeń.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

K.T./A.P.

 

Borowski: „Legiony” to film światowego formatu

Czemu warto zobaczyć „Legiony”, kto przyczynił się do jego powstania i czym się różni od „Piłsudskiego”? Odpowiada Adam Borowski.

Adam Borowski mówi o wchodzącym w piątek do kin filmie „Legiony”, którego jest jednym z producentów.

Zebranie 27 mln przez człowieka spoza branży wydaje się sytuacją niemożliwą, ludzie uwierzyli, że to wspaniały film.

Podkreśla, że zebranie potrzebnych na jego produkcję środków to były „cztery lata ciężkiej pracy”. Wyraża wdzięczność dla ludzi, którzy uwierzyli w ten projekt, w tym do premiera Mateusza Morawieckiego, ministra kultury Piotra Glińskiego i Radosława Śmigulskiego, dyrektora PISF. Podkreśla, że szczególne podziękowania należą się prywatnemu sponsorowi, Andrzejowi Senkowskiego, prowadzącemu firmę Pol-Car. Biznesmen, oglądając film, miał przyznać, że „czuje zobowiązany wobec ludzi, którzy sto lat temu wywalczyli dla niego niepodległą Polskę”.

To jest film, jakiego w ostatnich latach nie było. Jesteśmy w okresie stulenia odzyskania niepodległości i warto zobaczyć ten film, bo jest hołdem dla chłopaków i dziewczyn, którzy „na stos rzucili swój życia los”.

Gość „Kuriera WNET”, podkreśla, że „takiej batalistyki w polskim kinie jeszcze nie było”. „Legiony” określa jako film o światowej klasie. To „wejście na światowe salony”-mówi. Dodaje, że ma nadzieję, że film ten będzie tak jak „Potop” czy „Pan Wołodyjowski” oglądany przez kolejne pokolenia Polaków.

Borowski odnosi się także do wyjścia w zbliżonym czasie, co „Legiony” filmu „Piłsudski”.

Film [„Piłsudski”-przyp. red.] miał mieć premierę w listopadzie. W chwili, gdy producenci się dowiedzieli, że 20 września wchodzą „Legiony” przełożyli na tydzień wcześniej.

Stwierdza, że dystrybutor  filmu o Naczelniku Państwa, chciał konfrontacji między filmami. Stwierdza, że „ludzie wybiorą jeden z tych filmów, bo uznają, że są podobne, a nie są”. Pierwszy film opowiada o rewolucyjnej i niepodległościowej działalności Józefa Piłsudskiego do początku I wś, a drugi jest filmem typowo wojennym.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.P.

Suski: To czy po wyborach Jarosław Kaczyński będzie premierem to jego decyzja

O aferach związanych z obozem rządzącym, tym czy Jarosław Kaczyński będzie premierem i energii atomowej w Polsce mówi Marek Suski.

Marek Suski stwierdza, że Marek Kuchciński podał się do dymisji ze stanowiska marszałka Sejmu, ponieważ po aferze związaną z lotami samolotowymi opinia publiczna byłą niezadowolona. Poniósł, jak mówi nasz gość, wysoką cenę polityczną i wybory przesądzą o jego politycznym losie. Suski opowiada również o aferze w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wiceminister Łukasz Piebiak, będąc sędzią, miał być apolitycznym fachowcem, tymczasem jak mówi Suski, „zachował się w sposób, w jaki nie powinien”. Podkreśla, że „to była prywatna inicjatywa tego człowieka”.

Przejęliśmy władzę w sytuacji, kiedy w Polsce nic się nie opłacało. […] Przed nami jeszcze dużo pracy, dużo rzeczy jeszcze można poprawić.

Suski komentuje także frustracje małych i średnich przedsiębiorców. Poinformował także, iż na 99 proc. jest decyzja pozytywna w sprawie budowy elektrowni atomowej w Polsce.

Prezes Jarosław Kaczyński jest wybitnym mężem stanu, cenionym na całym świecie, a to czy będzie premierem, to będzie decyzja prezesa Kaczyńskiego. […] Prezesem partii jest Jarosław Kaczyński, on desygnował na premiera Mateusza Morawieckiego, z tego, co wiem, w wielu elementach ocenia premiera bardzo wysoko. […] Ja oceniam bardzo pozytywnie działalność obecnego premiera, a co będzie po wyborach, to zobaczymy.

Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów odnosi się do wypowiedzi wicepremiera Jarosława Gowina, który stwierdził, że po wygranych przez Zjednoczoną Prawicę wyborach nowym premierem może zostać Jarosław Kaczyński. Jak mówi, „proszę zapytać premiera Gowina jak rozumie swoją wypowiedź”. Stwierdza, że prawdopodobnie po prostu „widzi, że liderem obozu Zjednoczonej Prawicy jest Jarosław Kaczyński”.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

K.T./A.P.