Meksyk: polityczna sukcesja / México: herencia política

Palacio Nacional, Zócalo DF; Ivan Hernández, flickr.com, CC BY 2.0

W dzisiejszym wydaniu República Latina opowiemy o wyborach ogólnych w Meksyku i kontrowersjach związanych z rządami ustępującego prezydenta.

Meksyk ma nowego prezydenta, a właściwie Panią Prezydent. Bowiem w wyborach z 2 czerwca zwyciężyła Claudia Sheinbaum, która zostanie pierwszą kobietą piastującą najwyższy urząd polityczny w Meksyku. Dodać też należy, że było to bezapelacyjne zwycięstwo: lewicowa kandydatka otrzymała prawie 60% wszystkich głosów, pozostawiając daleko w tyle swoją polityczną konkurencję. Jej zwycięstwo było też aprobatą meksykańskiego społeczeństwa dla rządów obecnego przywódcy Andrésa Manuela Lópeza Obradora (AMLO), którego Sheinbaum jest bliską współpracowniczką.

W dzisiejszym wydaniu República Latina opowiemy o wyborach w Meksyku: jednych z najważniejszych tegorocznych wyborów w całej Ameryce Łacińskiej. Przyjrzymy się przyczynom zwycięstwa lewicowo – populistycznej partii MoReNa, z której wywodzą się obecny i przyszła prezydent Meksyku. Razem z naszym gościem, Héctorem Franco, podsumujemy rządy AMLO i spróbujemy przewidzieć, jak będą wyglądały rządy Claudii Sheinbaum. Dlaczego lewicowi populiści cieszą się taką popularnością wśród Meksykanów? Czym AMLO zdobył serca Meksykanów? Czy Claudia Sheinbaum ma szansę powtórzyć jego sukces? Jak Meksykanie oceniają mocno kontrowersyjne projekty infrastrukturalne obecnego prezydenta? Czy rozbuchane projekty socjalne nie zagrożą meksykańskiej gospodarce? Jak gospodarkę meksykańską oceniają potencjalni zagraniczni inwestorzy? Jak wygląda sprawa bezpieczeństwa w Meksyku i walka z kartelami narkotykowymi? Czy wybór kobiety na najwyższy urząd w państwie zmieni cokolwiek w trudnej sytuacji meksykańskich kobiet? Czy istnieje szansa na spadek wysokiej liczby ofiar kobietobójstwa? Jakie projekty społeczne i gospodarcze chce wdrożyć Claudia Sheinbaum i czy mają one szansę na powodzenie? Wreszcie, czy nowej meksykańskiej prezydent uda wyjść się z cienia swego politycznego poprzednika i mentora?

Na te wszystkie pytania spróbujemy odpowiedzieć w dzisiejszym wydaniu República Latina. Po polsku i hiszpańsku. Zapraszamy już dziś na godz. 22H00!

Y la versión en castellano:

México tiene su nuevo Presidente, o mejor dicho, Presidenta. En las elecciones del 2 de junio, la ganadora fue Claudia Sheinbaum, que se convertirá en la primera mujer en ocupar el más alto cargo político en México. Hay que añadir que se trata de una victoria indiscutible: la candidata de izquierdas obtuvo casi el 60% de todos los votos, dejando muy atrás a sus competidores políticos. Su victoria fue también un espaldarazo de la ciudadanía mexicana al gobierno del actual líder Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de quien Sheinbaum es cercana colaboradora.

Hoy en República Latina, hablaremos de las elecciones mexicanas: una de las más importantes de este año en toda América Latina. Analizaremos las razones de la victoria del partido populista de izquierdas MoReNa, del que proceden el actual y el futuro presidente de México. Junto a nuestro invitado, Héctor Franco, haremos un balance del gobierno de AMLO e intentaremos predecir cómo será él de Claudia Sheinbaum. Por qué los populistas de izquierda son tan populares entre los mexicanos? Con qué se ha ganado AMLO el corazón de los mexicanos? Es probable que Claudia Sheinbaum repita su éxito? Cómo ven los mexicanos los polémicos proyectos de infraestructura del actual presidente? No amenazarán los desbocados proyectos sociales a la economía mexicana? Cómo califica la economía mexicana a los posibles inversores extranjeros? Cuál es la situación de la seguridad en México y la lucha contra los cárteles de la droga? Cambiará algo la situación de las mujeres mexicanas con la elección de una mujer para el cargo más alto del país? Existe alguna posibilidad de que disminuya el elevado número de víctimas de feminicidios? Qué proyectos sociales y económicos quiere poner en marcha Claudia Sheinbaum y tienen posibilidades de éxito? Por último, conseguirá la nueva presidenta mexicana salir de la sombra de su predecesora y mentora política?

A todas las preguntas probarémos contestar hoy en República Latina En polaco y español. Les invitamos para escucharnos hoy a las 10PM UTC+2!

Meksyk: Stan Oaxaca wprowadza aborcję na życzenie

W środę głosami 24 głosami za i 10 przeciw parlament meksykańskiego stanu Oaxaca zalegalizował dokonywanie aborcji do 12 tygodnia ciąży.

Meksyk, a właściwie Meksykańskie Stany Zjednoczone  złożone są 36 stanów posiadających własne konstytucje i Dystryktu Federalnego. Od 2007 r. federalne prawo zezwala na dokonanie darmowej aborcji każdej kobiecie do 12 tygodnia ciąży. Poszczególne stany mają jednak prawo do wprowadzenia własnych regulacji w tej sprawie.  W 2016 r. w stanie Veracruz Izba Deputowanych wprowadziła poprawkę do stanowej konstytucji gwarantującą pełną ochronę życia człowieka „od momentu poczęcia do naturalnej śmierci”, bez wyjątków. Tym samym stan ten stał się 18. w którym obowiązują takie przepisy. W pozostałych stanach obowiązują przepisy dopuszczające aborcję jedynie w wybranych przypadkach np. gdy ciąża jest efektem gwałtu lub gdy zagraża życiu matki.

Dotychczas przepisy federalne obowiązywały jedynie w Mexico City. Obecnie, jak informuje Reuters, Kongres stanu Oaxaca zdominowany przez lewicowy Ruch Odrodzenia Narodowego (Morena) przegłosował legalizację aborcji na życzenie do 12 tygodnia ciąży. Przywódcą partii jest aktualny prezydent Meksyku  Andrés Manuel López Obrador, który dotychczas nie zajmował jasnego stanowiska w sprawie aborcji. Kilka dni temu ogłosił on amnestie dla kobiet, które dokonały nielegalnej aborcji.

A.P.