Przewodniczący „S” w KWK „Krupiński”: Będziemy walczyć o naszą kopalnię do końca. Jesteśmy gotowi do akcji strajkowej

Mieczysław Kościuk, przewodniczący Solidarności w KWK „Krupiński”, powiedział w Poranku Wnet: w ostatnich dniach zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej przyspieszył proces likwidacji kopalni w Suszcu.

Zlikwidowanie kopalni „Krupiński” to jawna niegospodarność. Decyzje zarządu JSW działają na szkodę akcjonariuszy, którzy powinni ostro zareagować – stwierdził w Poranku Wnet Mirosław Kościuk.

[related id=4833]

Przewodniczący Solidarności w KWK „Krupiński” zrelacjonował proces wygaszania kopalni, która ma zostać przekazana do Spółki Restrukturyzacji Kopalń do 1 kwietnia. – Z naszych informacji wynika, że jest decyzja o zatrzymaniu prac na wszystkich ścianach wydobywczych. Więc już nie ma wydobycia węgla na kopalni „Krupiński”. Proces likwidacji kopalni „Krupiński” przyśpieszył, szybciej ma się również dokonać alokacji pracowników na inne kopalnie należące do JSW.

Zdaniem większości ekspertów uczestniczących w pracach komisji badającej zasadność zamknięcie kopalni „Krupiński”, posiada ona unikalne złoża węgla koksującego. Wartość pokładu 405/1, zawierającego najlepszy gatunek węgla, szacowana jest na 400 miliardów złotych. Jastrzębska Spółka Węglowa już obecnie nie jest w stanie zapewnić pełnych dostaw surowca dla krajowych producentów stali. Po zamknięciu KWK „Krupiński” możliwości wydobywcze JSW będą jeszcze niższe, a na polski rynek będzie napływać jeszcze więcej węgla koksowego z zagranicy.

Jak podkreślił gość Poranka Wnet, strona społeczna nie zamierza składać broni w walce o kopalnię, nie wykluczając akcji strajkowej. – Solidarność w „Krupińskim” się nie poddaje. „Krupiński” może być za kilka lat najlepszą kopalnią w całej spółce [Jastrzębskiej Spółce Węglowej]. My broni nie składamy i mamy tutaj pełno poparcie przewodniczącego Piotra Dudy. W przyszłym tygodniu ruszy do Warszawy delegacja pracownic do pani premier. Jesteśmy gotowi również do innych działań.

 

ŁAJ

Poseł PiS: Po likwidacji kopalni Krupiński, niemiecki kapitał może przejąć najlepsze złoża węgla koksującego w Polsce

KWK Krupiński rzeczywiście przez ostanie lata przynosiła straty, ale one wynikały ze znacznych inwestycji poczynionych przez tę kopalnię – powiedziała w Poranku Wnet Izabela Kloc, poseł PiS ze Śląska

Kopalnia Krupiński zgodnie z notyfikacją przesłaną przez rząd do Komisji Europejskiej ma zostać do 1 kwietnia przekazana do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, co w praktyce oznacza jej likwidację – Wydaje mi się, że rząd oraz Ministerstwo Energii zostało wprowadzone w błąd przez zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Odpowiedzialność ponosi Minister Energi, ale w tej sprawie ministerstwo opiera się o dane przekazywanych przez zarząd JSW.

[related id=4230]

Decyzja podjęta przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i forsowana przez zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która jest właścicielem KWK Krupiński, nie znajduje zrozumienia nie tylko strony społecznej ale również części posłów i działaczy partii rządzącej.

W celu ponownego zbadania zasadności likwidacji kopalni została powołana specjalna komisji, w skład której weszli również parlamentarzyści PiS, poseł Izabela Kloc oraz senator prof. Krystian Probierz. W przygotowanym raporcie wykazano, że Krupiński ma unikalne złoża węgla koksującego i może fedrować z znacznym zyskiem.

[related id=4243 side=left]

Za utrzymaniem kopalni jednoznacznie opowiada się poseł Izabela Kloc – Mogę potwierdzić, że kopalnia Krupiński ma bogate zasoby węgla, ponieważ zostałam powołana w skald zespołu, który miał jeszcze raz zbadać zasadność przekazania KWK Krupiński do SRK. Z informacji, które uzyskaliśmy od ekspertów, którzy potwierdzają stanowisko związków zawodowych, że Krupiński ma dostęp do bardzo atrakcyjnych ekonomiczne złóż węgla. W notatce 9 z 15 członków komisji sprzeciwiło się decyzji o likwidacji kopali.

Zdaniem gościa Poranka Wnet na decyzję o zamknięciu KWK Krupiński ma stanowisko Komisji Europejskiej – Największym problemem dla rządu, jest wpisanie kopalni Krupiński do notyfikacji o pomoc publiczną w celu likwidacji tej kopalni. Nie rozumiemy tej decyzji, ponieważ przez wzrost cen kopalnia Krupiński może być rentowna już w 2017 roku.

Poseł Izabela Kloc podkreśliła, że nie można wykluczyć przejęcia Krupińskiego przez niemiecki kapitał. Już pojawiły się propozycję dzierżawy kopalni przez niemiecką firmę HMS Bergbau, na usługach której działa były wiceminister odpowiedzialnych za górnictwo w rządach SLD Jerzy Markowski – Są wystosowywane bardzo konkretne propozycje zakupu kopalni Krupiński. Mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że SRK po przejęciu tej kopali sprzed, ją zagranicznemu kapitałowi i tym samym przejmuje jedne z najlepszy złóż węgla koksującego w Polsce.

 

ŁAJ/PAP