Studio Dziki Zachód: wspólny rynek europejski jest szkodliwy dla Polski. Czekam, aż cały projekt UE się rozwali

Wojciech Cejrowski

Wciąż napływające do Polski rosyjskie zboże, cenzura w Internecie. Te i inne tematy wraz z Jaśminą Nowak omawia Wojciech Cejrowski.

Wojciech Cejrowski  komentuje sprawę trwającego wciąż napływu rosyjskiego zboża do Polski. Przestrzega, że polscy rolnicy uprawiający zboże przez wiele lat będą odczuwali skutki wojny na Ukrainie:

Banialuki opowiadane przez kolejnych, oderwanych od rzeczywistości, ministrów rolnictwa okazały się bzdurami.

W rozmowie z Jaśminą Nowak, gospodarz „Studia Dziki Zachód” przedstawia swoją interpretację działań Unii Europejskiej. Rozumie ją jako strukturę realizującą cele sprzeczne z interesami ludzi zamieszkujących jej obszar. Ponadto, dążenia poszczególnych państw członkowskich często są trudne, czy wręcz niemożliwe do pogodzenia.

Wspólny rynek europejski jest szkodliwy dla Polski.

Sachajko: blokada importu zboża z Ukrainy i Rosji nic nie zmieni. Musimy odbudować polską produkcję zwierzęcą

Kontynuując temat, Wojciech Cejrowski podkreśla, że UE nie jest istotnym graczem na arenie międzynarodowej; np. w Afryce toczy się rozgrywka Chiny-Rosja; bez udziału Starego Kontynentu.

Polska powinna zawrzeć unię z Gambią.

Czekam, aż cały projekt UE się rozwali, aż decydenci zobaczą że ta koncepcja już się wyczerpała.

W kolejnym segmencie, gospodarz „Studia Dziki Zachód” omawia wraz z Jaśminą Nowak kwestię planowanych cenzorskich działań w Internecie. Tłumaczone jest to koniecznością wzmożenia walki z pedofilią. Czy są to niezbędne środki? Wojciech Cejrowski twierdzi, że nie. Jak stwierdza, przestępców seksualnych nie da się wyśledzić w ten sposób.

Myślę, że żadnych protestów w związku z tymi planami nie będzie. Ludzie się buntują dopiero, gdy tego typu projekty wchodzą w życie.

W ocenie Wojciecha Cejrowskiego sankcje przeciwko Rosji:

To jest mocarstwo, a wiele państw nie może sobie pozwolić na wstrzymanie handlu z tym mocarstwem. Dlatego szukają sposobów na obejście tych sankcji. Dotyczy to również państw członkowskich UE.

Nie możemy oczekiwać od ludzi, że będą niszczyli cały dorobek swojego życia w imię antyrosyjskich sankcji.

Wysłuchaj całej audycji już teraz!

Generał Andrzej Kowalski: Nie bagatelizowałbym grupy Wagnera

Komentarze