Sachajko: blokada importu zboża z Ukrainy i Rosji nic nie zmieni. Musimy odbudować polską produkcję zwierzęcą

By zwiększyć opłacalność produkcji zboża, musimy pilnie zbudować infrastrukturę do jego przechowywania – mówi poseł Kukiz’15.