Salwador: współczesne wyzwania / El Salvador: desafíos contemporáneos

Mercado El Salvador, zdjęcie własne

W dzisiejszym wydaniu República Latina przeniesiemy się do środkowoamerykańskiego Salwadoru. Opowiemy o walce z przestępczością i autorytarnych zapędach prezydenta tego kraju – Nayiba Bukele

Prezydent środkowoamerykańskiego Salwadoru, Nayib Bukele, z pewnością jest jednym z najpopularniejszych polityków w całej Ameryce Łacińskiej. Wybory prezydenckie z lutego 2024 ubiegający się o drugą kadencję polityk wygrał z miażdżącą przewagą nad swoimi politycznymi oponentami. Co więcej, polityk nadal cieszy się olbrzymim zaufaniem ze strony Salwadorczyków. Sympatia ze strony Salwadorczyków do swojego prezydenta jest owocem jego bezkompromisowej walki z maras: organizacjami przestępczymi terroryzującymi mieszkańców Salwadoru. W wyniku tej walki dziesiątki tysięcy osób trafiły do więzień. Sam kraj z kolei opuścił niechlubne zestawienie najbardziej niebezpiecznych państw świata.

W dzisiejszym wydaniu República Latina porozmawiamy o wyzwaniach, jakie stoją przed Nayibem Bukele u progu jego drugiej kadencji, ale i przed samymi Salwadorczykami. Nasi goście, pochodzący z Salwadoru Alfredo Celso i Josue Recinos przedstawią obecną sytuację polityczną, społeczną i gospodarczą tego państwa. Opowiemy o puchnących od nadmiaru penitencjariuszy zakładach karnych i o tym, czy masowe aresztowania rzeczywiście miały sens. Spróbujemy również odpowiedzieć na pytanie, czy rząd Nayiba Bukele ma pomysł na to, by pandillas się nie odrodziły. Jakie programy społeczno – ekonomiczne ma rząd dla mieszkańcow tego, jakby nie było, ubogiego środkowoamerykańskiego kraju i jego mieszkańców? Zapytamy również i o to, czy Nayib Bukele łamie prawa człowieka? I ile jest prawdy w oskarżeniach o zapędy autorytarne polityka?

Na rozmowę o współczesnym Salwadorze zapraszamy już dziś o godz. 22H00! Po polsku i hiszpańsku!

Y la versión en español:

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es sin duda uno de los políticos más populares de toda América Latina. En las elecciones presidenciales de febrero de 2024, el político que aspiraba a un segundo mandato se impuso por un margen aplastante a sus adversarios políticos. Además, el político sigue gozando de una enorme confianza por parte de los salvadoreños. La simpatía de los salvadoreños por su presidente es fruto de su lucha sin cuartel contra las maras: organizaciones criminales que aterrorizan a los salvadoreños. Como resultado de esta lucha, decenas de miles de personas han sido encarceladas. El propio país, a su vez, ha salido de la infame lista de los países más peligrosos del mundo.

Hoy en República Latina, hablaremos de los retos a los que se enfrenta Nayib Bukele en el umbral de su segundo mandato, pero también de los propios salvadoreños. Nuestros invitados, los salvadoreños Alfredo Celso y Josué Recinos, nos presentarán la actual situación política, social y económica del país. Hablaremos de los centros penitenciarios desbordados por el exceso de presos y de si las detenciones masivas tenían realmente sentido. También intentaremos responder a la pregunta de si el gobierno de Nayib Bukele tiene alguna idea para evitar que resurjan las pandillas. Qué programas socioeconómicos tiene en marcha el Gobierno para la población de este, al fin y al cabo, pobre país centroamericano y sus gentes? También nos preguntaremos si Nayib Bukele viola los derechos humanos. Y cuánto hay de cierto en las acusaciones de que el político es autoritario?

Les invitamos para escuchar nuestra emisión sobre El Salvador contemporáneo hoy a las 10PM UTC+2! En polaco y español.

Komentarze