Tymczasowe ograniczenie działalności konsulatów Ukrainy – wyznaczono grupę, której dotyczy zawieszenie

Decyzję zakomunikowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Konsulaty ukraińskie w Polsce wprowadzają ograniczenia dla obywateli w wieku poborowym. Decyzja ta została podjęta po działaniach szefa MSZ Ukrainy, Dmytro Kułeby, który dąży do przywrócenia sprawiedliwego traktowania mężczyzn w wieku mobilizacyjnym zarówno na Ukrainie, jak i za granicą.

Według przekazu portalu Suspilne, działalność konsularna dla obywateli Ukrainy, mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat została tymczasowo zawieszona. Kierownik konsulatu podkreślił, że obecnie oczekuje się na instrukcje z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, a opracowywane są mechanizmy działania zgodne z ustawą o mobilizacji.

Centrum Obsługi Obywatela „Serwis Paszportowy” poinformowało, że z przyczyn technicznych wstrzymano wydawanie gotowych dokumentów w zagranicznych oddziałach Państwowego Przedsiębiorstwa Dokumentu

. Mimo to, składanie wniosków-kwestionariuszy w sprawie wydania dokumentów paszportowych odbywa się w dotychczasowym trybie. Wydawanie paszportów dzieciom poniżej 12 roku życia jest możliwe ze względu na brak weryfikacji biometrycznej.

Minister Kułeba podkreślił, że ochrona praw i interesów obywateli Ukrainy za granicą jest priorytetem MSZ, jednakże pobyt za granicą nie zwalnia obywatela z obowiązków wobec swojego kraju. Zapowiedział również, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych wkrótce szczegółowo wyjaśni procedurę uzyskiwania usług konsularnych.

 • Jacek Pruszyński

  Zasady i tryb ustalania statusu uchodźcy
  W krajach, w których służba wojskowa jest obowiązkowa,
  niewypełnienie tego obowiązku jest często karane przez prawo. Co
  więcej, niezależnie od tego, czy służba wojskowa jest obowiązkowa
  czy nie, dezercja uważana jest za przestępstwo. Kary mogą różnić się
  w poszczególnych krajach. Zwykle nie są one uważane za prześladowanie. Obawa przed postępowaniem karnym o dezercję, przed karą
  za uchylanie się od służby wojskowej nie stanowią same w sobie
  podstawy do uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w rozumieniu definicji uchodźcy. Z drugiej strony dezercja lub uchylanie się
  od służby wojskowej nie wykluczają możliwości stania się uchodźcą i
  może się zdarzyć, że ktoś jest uchodźcą, będąc dodatkowo dezerterem lub unikając poboru do wojska.
  Czyli ONZ jak zwykle precyzyjna i konkretna.

Komentarze