Wójt Roman Miedziak: Praca dla mieszkańców gminy Rachanie to mnie zaszczyt, ale i odpowiedzialność. Opinie samorządowe

Mieszkańcy gminy w wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024 ponownie oddali stery samorządowe panu wójtowi Romanowi Miedziakowi.

 Sam Roman Miedziak skromnie podkreśla, że zwycięstwo w pierwszej turze wskazuje na fakt, że obrany kierunek pracy jego zespołu z zaangażowaniem mieszkańców całej gminy jest doceniany i akceptowany.

 

Dworek Atrium nocą.

Z panem wójtem Romanem Miedziakiem rozmawiałem także o II turze wyborów samorządowych, które odbędą się w niedzielę w Tyszowcach, Ulhówku i Łaszczowie. Rozmawialiśmy także o wyzwaniach inwestycyjnych i demograficznych gminy, ale także o szansie w turystyce.

Gmina Rachanie z pięknym i historycznym Wożuczynem, Dworek Atrium i działalnością, która śmiało wykracza poza granice powiatu Izby Historycznej Stowarzyszenie Miłośników Wożuczyna i Okolic pani Barbary Typek to kilka tylko niezwykłości tego najpiękniejszego miejsca pod niebem Roztocza, Grzędy Sokalskiej i Padołu Zamojskiego.

Zapraszam do wysłuchania rozmowy – Tomasz Wybranowski:

Mimo braku zakładów pracy gminie udaje się realizować sporo inwestycji. O minionej kadencji w budynkach szkół w Michalowie i Rachaniach wykonano pełną termomodernizację.

Inwestycja ta powstała za ok. 3 mln zł, z czego udało nam się pozyskać dofinansowanie na poziomie 2 mln zł. Przeprowadzone zostało m.in. gruntowne docieplenie budynków, wymieniono instalacje elektryczną, kaloryfery itd. Obecnie dzieci uczą się w warunkach o wiele lepszych niż poprzednio. Otrzymaliśmy także dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy szkołach podstawowych w Rachaniach i Wożuczynie.

Wójt Miedziak i jego ekipa kładli też nacisk na remonty świetlic wiejskich, które są bardzo ważne dla lokalnych społeczności. Od bardzo dawno, co sam mogę stwierdzić, nie były one remontowane.

Termomodernizacja objęła zatem pięć świetlic: w Siemierzu, Werechaniach, Pawłówce, Siemnicach i Grodysławicach, które ocieplono, wymieniono pokrycia dachowe z jednoczesnym zabezpieczeniem ścian i fundamentów.

 

 

Gmina Rachanie ma charakter rolniczy z wielkim wachlarzem klas gleby od piątej aż do klasy pierwszej. Na terenie gminy Rachanie funkcjonowała kiedyś cukrownia Wożuczyn, jeden z najważniejszych zakładów regionu od roku 1912.

Bandycka prywatyzacja i złe decyzje liberalnych i lewicowych rządów sprawiły, że po cukrowni – która przetrwała I i II Wojnę Światową i czasy komuny nie został nawet przysłowiowy „kamień na kamieniu” (historyczne budynki wysadzono w powietrze – przypomina Tomasz Wybranowski).

Podobnie stało się ze znakomicie prosperującą niegdyś Cegielnią Wożuczyn, którą poprzedni włodarze gminy oddali w niegospodarne ręce.

Cukrownia została zlikwidowana ponad dziesięć lat temu. Efekt? W przeszłości główną uprawą na terenie gminy były buraki i zboża. Obecnie na terenie byłej cukrowni powstał inny zakład – biogazownia. Tam znalazło zatrudnienie kilkanaście osób. Okoliczne uprawy zmieniły wówczas swoją strukturę.

Obecnie nasi rolnicy, którzy są pracowici  i oddani tej ziemi, oprócz owoców miękkich, warzyw, pszenicy, rzepaku czy kukurydzy na ziarno produkują także kukurydzę na zieloną masę dla biogazowni. Powstała też suszarnia w której odprowadzany nadmiar ciepła służy do suszenia jabłek. Z nich powstają chipsy. – opowiada Roman Miedziak.

Gmina Rachanie położona najbardziej malowniczo w Polsce, pomiędzy Tomaszowem Lubelskim i Zamościem, leży przy ważnych szlakach drogowych. Niedaleko są także przejścia graniczne z Ukrainą.

Myślę, że inwestorzy takie atuty dostrzegą a ja w tej kadencji te atutu będę zachwalał, bowiem myślę o stworzeniu. podstrefy ekonomicznej w gminie. – dodaje wójt Miedziak.

Przepiękny barokowy kościół w Wożuczynie pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Fot. Parafia Wożuczyn

Komentarze