Murkociński: ministrowie rolnictwa rozmawiali nt. implementacji Zielonego Ładu

Źródło: Pixabay.com

Liczby przedstawione podczas spotkania wskazują na wzrost importu m.in. zboża i cukru z Ukrainy.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

We wtorek 23 stycznia odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa w ramach Rady Unii Europejskiej (AGRIFISH). Główne punkty dyskusji dotyczyły m.in. sytuacji rolników w państwach unijnych oraz przyszłości stosunków handlowych z Ukrainą. Polskę reprezentował minister rolnictwa Czesław Siekierski.

W pierwszej kolejności obecni ministrowie zajęli się kwestią planowanego przedłużenia przez Komisję Europejską Autonomicznych Środków Handlowych – dokumentu przyjętego po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę, liberalizującego wymianę handlową między wspólnotą europejską a Ukrainą. Polska delegacja negatywnie ustosunkowała się do dalszego obowiązywania wspomnianego dokumentu podkreślając, że państwa członkowskie powinny dysponować instrumentami umożliwiającymi szybką reakcję w razie zaburzeń na wewnętrznym rynku rolnym.

Zauważono, że w ciągu pierwszych 10 miesięcy 2023 roku eksport produktów rolnych z UE na Ukrainę wyniósł 2,8 mld euro, podczas gdy wartość importu osiągnęła 9,7 mld euro. Odnotowano duży wzrost importu m.in. zboża (+48%), drobiu (+61%) i jajek (+160%) w stosunku do roku ubiegłego.

Podczas spotkania poruszono również kwestię Strategicznego Dialogu dot. przyszłości rolnictwa w UE, który ma rozpocząć się 25 stycznia. Inicjatywa Ursuli Von der Layen ma na celu zainicjowanie dyskusji między różnymi czynnikami instytucjonalnymi i społecznymi nt. kształtu rolnictwa przyszłości na terenie UE. Pracami zespołu, którego konkluzje przewidywane są na koniec czerwca, poprowadzi Peter Strohschneider. W tym kontekście podkreślono również, że UE powinna promować rozwój zrównoważonego rolnictwa w duchu regulacji wynikających z „Zielonego Ładu”.

Ministrowie ds. rolnictwa obradowali również nad importem rosyjskich produktów rolnych na teren UE. Podczas rozmów zaproponowano, aby Komisja Europejska zbadała skalę importu rosyjskich produktów rolnych oraz jego wpływ na rosyjską gospodarkę. Przedstawiciele KE przypomnieli, że do tej pory UE wprowadziła 12 pakietów sankcyjnych wymierzonych w rosyjską gospodarkę, obejmujących 60% całego importu sprzed wojny. Należy jednak zauważyć, że sankcje w sposób świadomy nie obejmują produktów rolnych oraz nawozów. Ponadto zastosowane zostały precyzyjne wyjątki w stosowaniu sankcji ze względu na bezpieczeństwo żywnościowe państw trzecich.

Zobacz także:

Janusz Wojciechowski: sprzeciwiłem się bezlimitowemu otwarciu handlu z Ukrainą

Komentarze