Sejm wyraził zgodę na pociągnięcie Grzegorza Brauna do odpowiedzialności karnej

Posłowie głosowali 7 wniosków Prokuratury Okręgowej w Warszawie o pozbawienie posła Konfederacji immunitetu. Każdy z nich znalazł poparcie znacznej większości Izby.

Grzegorz Braun będzie odpowiadał m.in za „publiczne znieważenie grupy ludności z powodu jej przynależności wyznaniowej poprzez złośliwe przeszkodzenie publicznemu wykonywaniu aktu religijnego”, „znieważenie uczuć religijnych wyznawców judaizmu” oraz „naruszenie nietykalności cielesnej Magdaleny Gudzińskiej-Adamczyk poprzez skierowanie w jej kierunku strumienia gaśnicy proszkowej”.

Wspieraj Autora na Patronite

Dr Jarosław Sachajko: żaden poseł nie powinien być chroniony immunitetem

Komentarze