Prof. Krzysztof Szczucki: większość parlamentarna dąży do tego, by rząd nie podlegał żadnej kontroli medialnej

Prof. Krzysztof Szczucki / Fot. Konrad Tomaszewski, Radio Wnet

„Jak można mieć na ustach pluralizm i wolność słowa, a jednocześnie ten pluralizm niszczyć? Nie ma demokracji bez swobody wyboru”

W sprawie Rady Mediów Narodowych, bezwzględnie należy trzymać się zasady domniemania konstytucyjności.

Wspieraj Autora na Patronite

Bogdan Zdrojewski: od propagandystów z TVP oczekiwałbym, że sami złożą dymisję

Komentarze