Sejm zatwierdził projekt ogólnonarodowego referendum

Fot. CC A-S 3.0, Wikipedia

Wniosek większości parlamentarnej poparło 233 posłów, 211 było przeciw, a wstrzymało się 8.

Rząd chce w referendum zadać cztery pytania:  „Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?”, „Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?”, „Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?” oraz „Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?”.

Mateusz Morawiecki: Donald Tusk może sobie odwoływać referendum w Niemczech. Nie damy się zastraszyć

Komentarze