Sebastian Kaleta: Unia Europejska czyha tylko, żeby zmienić rząd w Polsce

Sebastian Kaleta / Fot. Radio Wnet

Audycji można słuchać na 87.8 FM w Warszawie, 95.2 FM w Krakowie, 96.8 FM we Wrocławiu, 103.9 FM w Białymstoku, 98.9 FM w Szczecinie, 106.1 FM w Łodzi, 104.4 FM w Bydgoszczy, 101.1 FM w Lublinie.

Mamy być dobrze rozwiniętym rynkiem zbytu, a nie gospodarką konkurującą z Zachodem

Komentarze