Najbardziej masowy „proces sądowy” ukraińskich wojskowych w Rosji

Wzięci do rosyjskiej niewoli, żołnierze batalionu Ajdar, są sądzeni zgodnie z „prawem DRL”, a bliscy jeńców dowiedzieli się o procesie dopiero z rosyjskich mediów.

25 lipca w Rostowie nad Donem rozpocznie się proces wziętych do niewoli ukraińskich żołnierzy z batalionu Ajdar. To największa sprawa karna przeciwko ukraińskim więźniom w Rosji – jednocześnie oskarża się 18 ukraińskich jeńców. Rosyjskie śledztwo uznaje ich za żołnierzy z batalionu Ajdar, niemniej jednak sądzi jeńców zgodnie z „prawem tzw. Donieckiej Republiki Ludowej” jako terrorystów.

Ihor Gajocha, st. sierż. bat. Ajdar, fot.: rodzinne archiwum.

Krewni „oskarżonych” dowiedzieli się o tym procesie dopiero z rosyjskich mediów. Hałyna – siostra starszego sierżanta batalionu Ajdar Ihora Gajochi – opowiedziała Darii Hordijko historię swojego brata.


Wysłuchaj cały wywiad już teraz!

Komentarze