Julia Przyłębska jest Prezesem TK zgodnie z prawem i będzie nim do końca kadencji – prof. Krzysztof Szczucki

Prof. Krzysztof Szczucki / Fot. Konrad Tomaszewski, Radio Wnet

Uważam, że ich protest nie ma poparcia ani w konstytucji, ani w przepisach ustawy. Przepisy o kadencji prezesa TK weszły w życie po tym, jak pani prezes Przyłębska objęła stanowisko – mówi profesor.

Wysłuchaj całej rozmowy!

Mówiąc o nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym największe kontrowersje budzi przepis o przeniesieniu orzecznictwa dyscyplinarnego do NSA oraz dyskusja dot. niezależności sędziów. Generalnie, co do konstytucyjności przepisów w projekcie ustawy, Gość Poranka mówi następująco:

Jestem przekonany, że ta ustawa jest zgodna z konstytucją, conditio sine qua non dla polskiego rządu jest to, aby nie naruszyć prerogatyw prezydenta w sprawach sędziowskich i w moim przekonaniu ten projekt ich nie narusza – mówi prezes Rządowego Centrum Legislacji.

W sprawie potencjalnej recepcji modelu włoskiego, o którym mówił wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, w którym to państwo dostaje 55 mln euro od Niemiec w ramach KPO i dochodzenia swoich roszczeń, powstaje pytanie, czy Polska powinna pójść tą drogą w celu dochodzenia reparacji, prof. Krzysztof Szczucki mówi:

Muszą być to środki pochodzące bezpośrednio z budżetu Niemiec, a nie Unii Europejskiej. Przede wszystkim, należy zbudować w społeczności międzynarodowej taką atmosferę, która spowoduje, że rząd niemiecki się ugnie i w końcu przystąpi do dojrzałych rozmów.

Zobacz także:

Prof. Zbigniew Krysiak: Wprowadzenie w Polsce euro jest w interesie Niemiec. Możemy stracić naszą suwerenność

PN

Komentarze