Prof. Zbigniew Krysiak: Wprowadzenie w Polsce euro jest w interesie Niemiec. Możemy stracić naszą suwerenność

Prezes Instytut Myśli Szumana zwraca uwagę na kraje Europy, które przyjęły euro pod ideologiczną presją, czego skutki gospodarcze ponoszą do tej pory.

Zachęcamy do wysłuchania całej audycji!

Rozmówca Łukasza Jankowskiego jest przekonany, że dołączenie Polski do strefy euro może skutkować nie tylko negatywnymi konsekwencjami dla gospodarki, lecz także utratą suwerenności.

Suwerenność waluty to jest suwerenność, również możliwości jakby tworzenia polityki pieniężnej, czyli dostosowania stóp procentowych. Mamy własną walutę, możemy ustalać stopy procentowe, to robi Rada Polityki Pieniężnej, i dzięki temu możemy nie wpadać w taką sytuację jak w krajach nadbałtyckich, gdzie ta inflacja szaleje. 

Zobacz także:

Robert Winnicki: Przyjęcie ustawy o Sądzie Najwyższym to sprzedaż naszej suwerenności

Komentarze