Prof. Zbigniew Krysiak: Wprowadzenie w Polsce euro jest w interesie Niemiec. Możemy stracić naszą suwerenność

Prezes Instytut Myśli Szumana zwraca uwagę na kraje Europy, które przyjęły euro pod ideologiczną presją, czego skutki gospodarcze ponoszą do tej pory.