Bp Edward Kawa: Ukraina jest chyba tym miejscem, w którym teraz Pan chce być najbardziej

Kyseliwka - Ukraina - 17.11.2022 r. | Fot. Paweł Bobołowicz, Radio Wnet

Jak będą wyglądać święta na Ukrainie? Na to pytanie w „Poranku Wnet” odpowiada lwowski biskup pomocniczy Edward Kawa. Porównuje on ubóstwo dzisiejszej Ukrainy do stajenki w Betlejem.

Wysłuchaj całej rozmowy:

Biskup Edward Kawa mówi o swoim duchowym spojrzeniu na tragedię dziejącą się obecnie na Ukrainie.

Żyjąc w okolicznościach wojny, z powodu tych wszystkich strat, szczególnie ludzkich (…), bardzo często się pytam Pana Boga, dlaczego dopuszcza aż takie wielkie ofiary. Ale też w sercu czuję taką bliskość Bożą.

Żeby dzisiaj nie mieć nienawiści, to trzeba dużo się modlić, dużo pracować nad tym.

Boże Narodzenie rozmówca Krzysztofa Skowrońskiego porównuje do światła.

Te święta będą takim małym światłem w sercach ludzkich. Małym, ale takim bardzo konkretnym, bo mamy doświadczenie obecności Boga.

Ubogą stajenkę, w której przyszedł na świat Jezus Chrystus, duchowny porównuje do cierpiącej Ukrainy i dodaje:

To jest chyba to miejsce, w którym Pan chce najbardziej być teraz, i się urodzić. O to się też modlę, żeby każdy mieszkaniec Ukrainy doświadczył tego prawdziwego przyjścia. Może nawet bardziej to przeżyjemy z tego względu, że dużo rzeczy, do których jesteśmy przyzwyczajeni, będzie nam brakować. Ale może wtedy jeszcze bardziej otworzymy się na ten wymiar duchowy przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela.

Bp Edard Kawa mówi o pomocy, której doświadczają Ukraińcy.

W ostatnich tygodniach tej pomocy jest więcej. Jesteśmy bardzo wdzięczni (…) bo dzięki tej pomocy, możemy wspomóc tych, którzy są pozbawieni dachu nad głową i podstawowych środków do życia.

Zaznacza, jak dużą pomoc Ukrainie świadczą Polacy.

To jest dla nas wielki dar i świadectwo wiary Polaków.

K.K.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

Zobacz także:

Dmytro Antoniuk: „Myślę, że Rosja nie odda Mariupola i Melitopola”. W „Raporcie z Kijowa” o ewentualnych negocjacjach

Komentarze