Londyńczycy pomagają Ukrainie. Anna Maria Mickiewicz: nawet drogie sklepy oddają nam swój towar

Anna Maria Mickiewicz, polska literatka mieszkająca w Londynie, opowiada o pomocy dla Ukrainy i Ukraińców.

Rozmowa z Anną Marią Mickiewicz, która planuje wydanie antologii – w języku angielskim – tekstów ukraińskich oraz polonijnych poetów. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc Ukrainie.

K.K.

Komentarze