Jakub Bińkowski: malejąca skłonność do inwestowania jest wynikiem niejasności prawnej, w tym wprowadzeniem Nowego Ładu

Źródło: Pixabay

Dyrektor departamentu legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców o nastrojach inwestycyjnych przedsiębiorców i problemie inflacji w Polsce.


Jakub Bińkowski mówi o malejącej chęci do inwestowania wśród przedsiębiorców. Wzrost cen surowców, utrzymania pracowników czy inflacja powodują, że:

Przedsiębiorcy generalnie pesymistycznie patrzą w przyszłość. Spodziewają się w najbliższym czasie wzrostu cen.

Inwestowanie w dobie pandemii. Aleksander Pawlak: Polacy postępują zachowawczo, obawiając się inflacji

Jakub Bińkowski uważa, że podwyżka stóp procentowych pojawiła się za późno. Mimo trudnej sytuacji, jego zdaniem, nie powinniśmy się załamywać i nadmiernie smucić.

Mieliśmy, nawet w najnowszej historii, kilka takich trudnych okresów, ale za każdym razem udawało nam się przezwyciężyć trudności.

Obniżkę stawki  VAT m.in. na energię elektryczną i żywność gość Kuriera ekonomicznego ocenia pozytywnie. Zwraca jednak uwagę, że będzie ona obowiązywała tylko kilka miesięcy. Jeżeli do tego czasu nie uporamy się z podwyższoną inflacją, to możemy znaleźć się w trudnej sytuacji.

K.B.

Komentarze