Uczestnik strajku rodziców: Epidemia okazała się mniej straszna niż myśleliśmy. Uczniowie powinni wrócić do szkół

W czym polskie dzieci są gorsze, że odmawia się im prawo do normalnej nauki? – pyta Adam Mazurek.


Adam Mazurek mówi o strajku rodziców i nauczycieli „Nie dla zdalnej szkoły”. Bierze w nim udział 20 tys. osób.

Epidemia okazała się mniej straszna niż myśleliśmy i nic nie szkodzi, żeby uczniowie mieli normalne lekcje.

Gość „Poranka WNET” referuje wyniki badań, z których wynika, że brak kontaktu z rówieśnikami prowadzi do bezsenności i innych zaburzeń u dzieci. Ubolewa nad tym, że Ministerstwo Edukacji Narodowej tworzy palny nauki zdalnej również po wakacjach.

W większości krajów dzieci już dawno wróciły do szkół. W czym polscy uczniowie są gorsi, że odmawia się im prawo do normalnej nauki?

Zdaniem Adama Mazurka mamy obecnie do czynienia z łamaniem konstytucyjnego prawa do zdobywania wykształcenia. Rozmówca Magdaleny Uchaniuk-Gadowskiej mówi, że pod petycją ws. powrotu uczniów do szkół podpisało się 50 tys. osób. Planowana jest seria manifestacji w różnych miastach w okresie wakacyjnym.

Uważam, że sprzeciw nauczycieli wobec nauczania zdalnego powinien być dużo bardziej zdecydowany. Na razie krytykują oni system głównie kuluarowo.

Komentarze