FED będzie inwestować w ETF-y. Szafrański: Można powiedzieć, że to upolitycznienie amerykańskiej gospodarki

Do czego posunie się amerykański bank centralny, żeby podnieść wskaźniki giełdowe? Bogdan Szafrański o skupie korporacyjnych papierów dłużnych przez FED, tym, co to oznacza i czego możemy się obawiać.

Prof. Bogdan Szafrański wyjaśnia, na jakiej zasadzie działa amerykański System Rezerwy Federalnej. Jego właścicielami są prywatne banki, ale to prezydent USA mianuje jego prezesa i siedmioosobowy zarząd. Mówi, że Trump wywierał naciski na prezesa FED-u Jerome’a Powella, by obniżył stopy procentowe, co też uczynił. Tłumacz czym są ETF-y, w które inwestować ma FED. Chodzi o Exchange-traded fund – fundusze inwestycyjne inwestujące w określony rodzaj papierów wartościowych. Oznacza to, że bank centralny będzie kupował obligacje korporacyjne.  Znawcy rynku amerykańskiego obawiają się, że następne będą obligacje akcyjne.

Bank centralny […] może nawet będzie kupował akcje korporacji amerykańskich. No to już byłaby absolutna rewolucja.

Ekonomista ocenia jako niebezpieczny trend, w którym idziemy w kierunku zupełnie nieznanych obszarów. Jeśli do tego dojdzie, to jak mówi nasz gość, możemy się obawiać, iż:

Kompletnie zostanie zakłócony ten tradycyjny obieg pieniądza i tradycyjne funkcjonowanie gospodarki amerykańskiej a de facto światowej.

Inwestowanie przez FED w giełdę może być pomysłem na jej odbudowanie. Indeks Dow Jones 30 (od tyluż największych amerykańskich korporacji) spadł w marcu z 30 do 18 tys. Obecnie odbił na poziom 24 tys. Prezydentowi Trumpowi może zależeć na podbiciu tego wskaźnika jeszcze przed wyborami.

Amerykanista zauważa, że dotąd Amerykanie nigdy nie mieli ujemnych stóp procentowych, co się zdarzało w Japonii czy Szwajcarii. Zwiększono dopływ pieniądza przez zakup obligacji państwowych. Obecnie zaś bank centralny wchodzi na rynek dłużnych papierów korporacyjnych. Skutkiem tego:

Jeśli pójdzie tak dalej, no to będziemy mieli rzeczywiście z pewnym takim upaństwowieniem giełdy i rynku od strony popytu, czyli kto inwestuje.

Prof. Szafrański dodaje, że w Unii Europejskiej możemy obserwować porównywalne działania, ale na mniejszą skalę.

W dalszej części rozmowy odnosi się do sporu w USA odnośnie głosowania korespondencyjnego. W stanach Waszyngton, Oregon, Kolorado, Utah i Hawaje wyborcy głosują wyłącznie pocztowo. W pozostałych głosują albo wyłącznie stacjonarnie lub na oba sposoby. Obecnie Demokraci chcą, by rozszerzyć możliwość głosowania korespondencyjnego na wszystkie stany. Nie zgadzają się na to Republikanie. Nasz gość zauważa, iż tam, gdzie jest głosowanie pocztowe lepsze wyniki osiąga Partia Demokratyczna.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.P.

Komentarze