W 2030 roku Polska może wejść do czołówki w gospodarce światowej - WNET.fm
Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

W 2030 roku Polska może wejść do czołówki w gospodarce światowej

Źródło: Pixabay

Polska ma szansę rozwijać się w tempie nawet 5 proc. rocznie, a wartość gospodarki może się podwoić – z 477 mld euro w 2018 r. do 890 mld w 2030 e. w cenach stałych – informuje McKinsey & Company.

W raporcie przedstawionym przez McKinsey & Company oraz miesięcznik „Forbes” zostały opublikowane szczegółowe analizy, a także katalogi działań, których Polska powinna się podjąć, aby wykorzystać możliwość wzrostu gospodarki.

W raporcie przygotowanym we współpracy z miesięcznikiem „Forbes”, przedstawione zostały dwie potencjalne ścieżki rozwoju gospodarczego dla Polski. W pierwszym, bazowym scenariuszu kraj rozwija się na poziomie ok. 3 proc. rocznie. Jednak w drugim, bardziej ambitnym planie, Polska może wejść do czołówki w światowej gospodarce i z powodzeniem konkurować na globalnym rynku. Według tych bardziej ambitnych założeń, tempo wzrostu gospodarczego do 2030 r. mogłoby sięgnąć 5 proc. rocznie.

Aby zrealizować ten scenariusz, Polska powinna skupić się na 5 obszarach. Są to m.in.: zwiększenie produktywności, przygotowanie dodatkowych projektów inwestycyjnych i zapewnienie kapitału na ich realizację, zwiększenie wydatków na badania i rozwój obecnego 1 proc. PKB do średniego poziomu w Unii Europejskiej oraz podniesienie jakości życia mieszkańców.

Warto podkreślić, że 15 lat temu Polska była jednym z najmniej zamożnych krajów w UE. PKB na osobę mierzony parytetem siły nabywczej wynosił 16 tys. dolarów. Bezrobocie przekraczało 19 proc., a średnia pensja wynosiła mniej niż 2300 złotych. Polacy wiązali jednak wielkie nadzieje m.in. z otwarciem granic, możliwością emigracji zarobkowej oraz z napływem środków unijnych na inwestycje. Nie mylili się.

M.N.

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook