Sympozjum na UKSW: "Zjednoczona Europa - pomysł wierzących polityków, kandydatów na ołtarze" - WNET.fm
Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Sympozjum na UKSW: „Zjednoczona Europa – pomysł wierzących polityków, kandydatów na ołtarze”

Warszawa, 14.03.2017. Uczestnicy sympozjum „Zjednoczona Europa – pomysł wierzących polityków, kandydatów na ołtarze” na UKSW | Fot. PAP/Radek Pietruszka

Ks. red. Ireneusz Skubiś: Polska chce być przedmurzem chrześcijaństwa, przysłużyć się zjednoczeniu Europy – opartemu na fundamentach, którymi są filozofia, teologia i kultura chrześcijańska.

14 marca w auli im. św. Jana Pawła II na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyło się sympozjum pt. „Zjednoczona Europa – pomysł wierzących polityków, kandydatów na ołtarze”.

W sympozjum wzięli udział m.in.: sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, prof. Krzysztof Szczerski (autor książki Utopia europejska. Kryzys integracji i polska inicjatywa naprawy), sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrad Szymański, minister środowiska Jan Szyszko, rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński, prezes Instytutu Myśli Schumana – prof. Zbigniew Krysiak, postulator procesu beatyfikacyjnego Roberta Schumana – o. prof. Bernard Ardura, włoski parlamentarzysta prof. Rocco Buttiglione oraz przedstawiciele ambasad Chorwacji i Niemiec.

– Ruch Europa Christi  zaznacza, że powinniśmy pamiętać o  chrześcijańskich korzeniach Europy  i ratować jej tożsamość kulturową – podkreślił podczas sympozjum ks. inf. Ireneusz Skubiś, promotor Ruchu Europa Christi i honorowy redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Jego zdaniem spotkanie na UKSW w Warszawie było ważnym przesłaniem dla Polski i dla Europy, podobnie  jak poprzedzająca je pielgrzymka na Jasną Górę w intencji „rychłej beatyfikacji sług Bożych” współzałożycieli Zjednoczonej Europy Alcide de Gasperiego i Roberta Schumana.

Ruch ten zmierza do przekształcenia Unii Europejskiej w duchu chrześcijańskim, żeby, jak podkreślał ks. Skubiś – „zachować tożsamość Europy i jej kultury, która jest kulturą Krzyża i Ewangelii”. Dodatkowo podkreślił fundamentalne znaczenie chrześcijaństwa dla Europy, mówiąc, że jest ona  „bazą dla cywilizacji całego świata”.

Ruch Europa Christi wpisuje się według niego w wielkie potrzeby Europy, w której „dzieją się różne złe rzeczy”. Ks. Ireneusz Skubiś uważa, że ratunkiem jest to, co przyniósł nam Jezus Chrystus.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA zdecydowała się wesprzeć organizatorów sympozjum, ponieważ, jak powiedział prezes spółki, Piotr Woyciechowski: – Wartości, do których odwołuje się Ruch Europa Christi, są bliskie Zarządowi oraz całej załodze Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Nasze wsparcie ma charakter praktyczny, gdyż działalność gospodarcza, która jest oparta na takich fundamentach, jak Ewangelia, społeczna nauka Kościoła czy – szerzej – korzenie chrześcijaństwa, dają gwarancję bezpiecznego, dobrego, umiarkowanego biznesu.

Piotr Woyciechowski  podkreślił, że wartości chrześcijańskie zakładają „umiarkowany zysk, niekrzywdzenie pracownika ani kontrahenta, niekierowanie się hedonizmem czy chciwością”. Natomiast nieprzestrzeganie tych zasad mogło być, jego zdaniem, podstawą światowego kryzysu finansowego, który nastąpił w 2008 roku.

Ks. inf. Ireneusz Skubiś publicznie podziękował prezesowi Piotrowi Woyciechowskiemu za wsparcie ze strony Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA oraz jej wspólnoty. Bez tego wsparcia byłoby trudno zorganizować tak wielką imprezę – powiedział promotor Ruchu Europa Christi.

Organizatorami pielgrzymki, która odbyła się w dniach 11-14 marca br., i sympozjum byli:  Fundacja „Myśląc Ojczyzna”, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytut Myśli Schumana. Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęli: Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Katolicka Agencja Informacyjna i Radio Wnet, a PWPW SA była jednym z mecenasów imprezy.

 

PAP/jn

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook