W ostatnich dwóch miesiącach w Polsce urodziło się o 11 procent więcej dzieci niż w tych samych miesiącach przed rokiem

Minister RPiPS Elżbieta Rafalska przypomniała, że jednym z celów działającego od 1 kwietnia 2016 r. programu „Rodzina 500 plus” był wzrost liczby urodzeń. Państwo wydało na ten cel ponad 19 mld zł.

 

Pieniądze otrzymuje 55% dzieci w Polsce: większość dzieci mieszkających w gminach wiejskich – 63%, 58% w gminach miejsko-wiejskich i  48% w miastach. Na wsi programem objętych jest 1,37 mln dzieci, w gminach miejsko-wiejskich 0,96 mln, a w miastach 1,49 mln.

Wsparciem objęto 3,82 mln dzieci – podała minister, podsumowując program na koniec stycznia 2017 r.

Najwięcej dzieci objętych programem jest w woj. mazowieckim – 552,5 tys., śląskim – 382,7 tys. i wielkopolskim – 378,6 tys.

Świadczenie wychowawcze otrzymuje 388 tys. osób samotnie wychowujących dzieci – to w sumie wydatki 2,8 mld zł od początku istnienia programu. Środki trafiają też do 128,8 tys. rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne. Rodzin wielodzietnych w programie jest 360 tys., a wydatki na nie przeznaczone to 5,2 mld zł.

40% wszystkich świadczeń trafia na pierwsze lub jedyne dziecko, z uwzględnieniem kryteriów dochodowych – to 1 mln 524 tys. dzieci. Świadczenie otrzymuje 699 tys. rodzin z jednym dzieckiem do 18 r. życia; rodzin pobierających świadczenia z dwójką dzieci jest 1,5 mln; z trojgiem dzieci – 288 tys., z czworgiem – 53 tys., z pięciorgiem prawie 13 tys., z sześciorgiem 5,6 tys., a z siedmiorgiem 278 – wynika z danych resortu.

Świadczenia w formie rzeczowej, a nie pieniężnej przyznano w całym kraju w 727 przypadkach.

Minister, pytana przez PAP, czy zmienią się zasady przyznawania świadczeń, odpowiedziała, że nie będzie zmian kryteriów dochodowych uprawniających do korzystania z programu „Rodzina 500 plus”. Stwierdziła, że program obowiązuje dopiero od 1 kwietnia zeszłego roku. – To byłoby przedwczesne, żeby zmieniać teraz zasady – dodała.

Przypomniała, że kryterium dochodowe dotyczy tylko pierwszego dziecka w rodzinie, a wskaźniki do objęcia programem opierały się na danych z dwóch lat wstecz, korzystniejszych dla otrzymujących świadczenia niż obecnie. – Nie ma podstaw, żeby dodatkowo wprowadzać uprawnienia rozszerzające – dodała Rafalska.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci, do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.

PAP/lk

About Post Author

Komentarze