Krzysztof Wąsowski: Ks. Michał Olszewski ma pozytywny wpływ na służbę więzienną

Mecenas Krzysztof Wąsowski

O aktualnej sytuacji Księdza Michała Olszewskiego oraz komentarz do sprawy polskiego Sędziego Tomasza Szmydta

Nastawienie księdza Olszewskiego w tej sytuacji jest mimo wszystko bardzo pozytywne, on zaczyna rozumieć wszystkie mechanizmy i polityczny charakter tej sprawy.

Komentarze