Dmytro Antoniuk: Rosja aktywnie atakuje obszar między Bachmutem a miastami donieckimi. Może dojść do przełamania frontu

„Rosja, według wojskowego eksperta Konstantyna Maszowca, posiada 61 tysiące żołnierzy w pierwszej linii jako rezerwę, które mogą jeszcze przerzucić na linię frontu, żeby przełamać obronę Ukrainy.”

Zachęcamy do wysłuchania całej audycji!

Sytuacja na zachód od Bachmutu pod Czasowym Jarem jest krytyczna, zagrożone są miasta takie jak Słowiański i Kramatorsk. Prezydent Zeleński apeluje o pomoc do Stanów Zjednoczonych, ale istnieje sceptycyzm co do jej natychmiastowego udzielenia ze względu na rozdział pomocy pomiędzy Izraelem a Ukrainą – mówi Dmytro Antoniuk.

Kongres Amerykański podejmie decyzję dotyczącą pomocy finansowej dla Ukrainy w wysokości 60 miliardów dolarów. Speaker Kongresu Stanów Zjednoczonych proponuje podział tej pomocy między Izraelem a Ukrainą. Ponadto, korespondent Radia Wnet ocenia działania sojuszników Izraela w celu obrony państwa.

To jest hipokryzja, że Ameryka pomaga Izraelowi w likwidowaniu irańskich dronów, a nie pomaga Ukrainie zestrzelać tych samych irańskich dronów, tylko, że wysyłanych przez Rosję.

Posłuchaj także:

Studio Białoruskie 10.04.2024 r.: Białoruś, zgodnie z prawem międzynarodowym, jest tak samo agresorem, jak Rosja

Komentarze