Władze TVP, Polskiego Radia i PAP odwołane

Decyzję podjął minister kultury i dziedzictwa Bartłomiej Sienkiewicz,

Konieczność tego rodzaju działań oraz uzasadnienie wyznaczyła uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskie Agencji Prasowej.

Decyzja o odwołaniu dotychczasowych władz i powołaniu nowych została podjęta na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy przez właściciela Spółek, reprezentowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, któremu przysługuje pełna autonomia w zakresie podejmowania takich decyzji.

Zabezpieczenie wydane przez Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej w dniu 14 grudnia 2023 roku, zgodnie z pisemnym stanowiskiem wydanym przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa jako organu, który reprezentuje od strony prawnej interesy Skarbu Państwa, jest prawnie bezskuteczne i w żaden sposób nie wiąże ani Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ani nowych Zarządów czy Rad Nadzorczych Spółek

napisano w komunikacie Ministerstwa. Jak skomentował redaktor naczelny Radia Wnet Krzysztof Skowroński:

Zamiast sanacji mamy skok na media.

Do tej pory, Telewizją Polską zarządzał Mateusz Matyszkowicz, Polskim Radiem Agnieszka Kamińska, a Polską Agencją Prasową Wojciech Surmacz.

Michał Rachoń: ta uchwała to jakieś kuriozum prawne, wzywanie do łamania prawa

Komentarze