Dr Arkadiusz Sieroń: Szczyt inflacji dopiero przed nami. Nie grozi nam galopujący wzrost cen

Ekspert Instytutu Misesa omawia przyczyny i skutki inflacji oraz analizuje politykę Narodowego Banku Polskiego.

Dr Arkadiusz Sieroń wyraża opinię, że stan inflacji w Polsce nie pozwala jeszcze określić jej mianem „galopującej”, choć jest ona niepokojąco wysoka. Byłaby wyższa gdyby nie ostatnie działania NBP

Szczyt inflacji prawdopodobnie jeszcze przed nami. Pomimo spóźnionej podwyżki stóp procentowych jesteśmy daleko od scenariusza hiperinflacji.

Ekspert wskazuje, że przyczyną inflacji jest polityka monetarna państwa, które dla zwalczenia kryzysu pandemicznego zwiększyło podaż pieniądza. Ocenia, że „zaciśnięcie pasa” mogłoby być jednym ze sposobów ograniczenia inflacji.

Jak dodaje rozmówca Adriana Kowarzyka:

Z mierzeniem inflacji jest poważny problem, każdy z nas odczuwa ją nieco inaczej.

Dr Sieroń ubolewa nad nieprzewidywalnością polityki NBP. Zwraca uwagę, że na świecie maleje zaufanie do polskiej waluty.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.

Komentarze