Zły stan ryb w Zatoce Puckiej. Buchna: widzimy niemoc i bezczynność władz województwa pomorskiego

Prezes stowarzyszenia „Nasza Ziemia” przestrzega, że brak interwencji samorządu i władzy centralnej doprowadzi do upadku lokalnego rybołówstwa, a także turystyki.

Marcin Buchna mówi o pogarszającym się stanie ryb w Zatoce Puckiej. Z nieznanego powodu ryby masowo chorują. Ponadto, na obszarze przybrzeżnym można spotkać dużo martwych zwierząt.

Widzimy niemoc i bezczynność organów województwa pomorskiego. Sytuacja wymaga interwencji w Warszawie.

Gość „Kuriera w samo południe” zwraca uwagę, że problem ma charakter ściśle lokalny. Podkreśla, że nie można dopuścić do zmarnowania dziedzictwa kulturalnego północnych Kaszub.

Nasze rybołówstwo jest nad przepaścią, wędkarstwo zawsze było u nas dużą atrakcją turystyczną. […] Apelujemy do samorządowców, by podeszli do sprawy powanie.

Marcin Buchna ubolewa nad tym, że za omawiane problemy często obwiniani są rybacy.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.

 

Komentarze