Gumińska: Warto prześledzić źródła finansowania organizacji pozarządowych odpowiedzialnych za działania sabotażowe

Gościem „Kuriera w samo południe” jest Joanna Gumińska – patronka repatriantów, mieszkanka Grodzieńszczyzny. która mówi m.in. o oczekiwanym wprowadzeniu stanu wyjątkowego na terenach przygranicznych.

Joanna Gumińska komentuje niedawne złożenie wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego na pasie przygranicznym przez szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego do prezydenta Andrzeja Dudy. Mieszkanka Grodzieńszczyzny zaznacza, że jest to ruch, który cieszy się dużym poparciem wśród mieszkańców terenów przygranicznych.

Nie spotkałam się z kimkolwiek, kto nie byłby zadowolony z takiego stanu rzeczy. Trzeba bezwzględnie zapobiegać dalszej destabilizacji w regionie, w której mieli swój udział tzw. „aktywiści”.

Gość „Kuriera w samo południe” nie kryje irytacji zachowaniem osób, które pojawiały się na granicy i próbowali forsować druty i demontować blokady graniczne. Była w to zaangażowana grupa posłów i m.in. Fundacja Ocalenie. Jedną z takich osób jest zwolniony niedawno z aresztu Bartosz Kramek z Fundacji Otwarty Dialog. Joanna Gumińska decyzję o wypuszczeniu oskarżonego na wolność uważa za absurdalną.

Uważam tą decyzję za absolutnie skandaliczną. I tutaj apel do Pana Ministra Ziobry, żeby w tak newralgicznym momencie postarał się, żeby jego resort pracował tak, jak należy. Pan Bartosz Kramek powinien zostać skazany również za swoje wcześniejsze występki i nawoływanie do destabilizacji państwa.

Patronka repatriantów uważa, że wspólne posiedzenie przedstawicieli rządu i opozycji mogłoby coś w tej sprawie zmienić, jednakże głównego zagrożenia upatruje głównie w organizacjach pozarządowych, które odpowiedzialne są za znacząca część prowokacji.

Jest inne źródło problemu, które inspiruje opozycje – jest to działalność organizacji pozarządowych, które w sposób infantylny i chory pojmują humanitaryzm oraz uważają, że prawo do godnego życia oznacza możliwość przekraczania wszystkich granic w każdych warunkach, przez każdego.

Największym zagrożeniem i głównym źródłem destabilizacji są wspomniane organizacje, których źródła finansowania często bywają trudne do określenia – niewkluczony jest udział kapitału zagranicznego.

Przepływy finansowe są niejawne, nie zostało wprowadzone zakazanie finansowania tego rodzaju podmiotów przez kapitał zagraniczny. Ci działacze są przez kogoś opłacani.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy!

PK

Komentarze