Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Dekalog Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Armii Powstańczej. Wersja obowiązująca w 1943 roku

Współczesny plakat we Lwowie sławiący UPA / Fot. wikipedia.ru

Zbiór zasad, którym mieli się kierować, i podczas wojny kierowali się radykalni ukraińscy nacjonaliści, aby zbudować własne państwo. Został opracowany przez głównego ideologa OUN Dmytro Doncowa.

„Ja – Duch wiecznego żywiołu, który uratował Ciebie z tatarskiego potopu i postawił na rubieży dwóch światów, abyś tworzył nowe życie (nakazuję):
1. Zdobędziesz Państwo Ukraińskie lub zginiesz w walce o nie.
2. Nie pozwolisz nikomu znieważać chwały i honoru twojego Narodu.
3. Pamiętaj o Wielkich Dniach naszych zmagań wyzwoleńczych.
4. Bądź dumny z tego, że jesteś dziedzicem walki o chwałę Trójzęba Wołodymyra.
5. Pomścisz śmierć Wielkich Rycerzy.
6. Mów o sprawie z tym, z kim jest to konieczne, a nie z tym, z kim można o niej mówić.
7. Nie zawahasz się popełnić największej zbrodni, jeśli dobro sprawy tego wymaga.
8. Wobec wroga Narodu twojego kierujesz się tylko podstępem i nienawiścią.
9. Nie zdradzisz tajemnicy na żadne prośby, groźby ani na torturach, ani w obliczu śmierci.
10. Dążyć będziesz do rozszerzenia siły, chwały, bogactw, obszaru Państwa Ukraińskiego, nawet przez zniewolenie cudzoziemców”.

Tekst ten ewoluował, publikujemy ostateczną wersję, która obowiązywała w 1943 roku, kiedy dokonano zbiorowych mordów na Polakach.

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook