Karanie za nieprzyjmowanie uchodźców jest bezpodstawne – stwierdzili ministrowie spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej

Zapowiedzi KE dotyczące karania państw Grupy Wyszehradzkiej za nieprzyjmowanie uchodźców są bezpodstawne. Sprawę relokacji powinna omówić i decyzję w tej sprawie podjąć Rada Europejska, a nie Rada UE.

W poniedziałek w Warszawie szefowie MSW – Polski Mariusz Błaszczak, Węgier Sandor Pinter, Słowacji Robert Kaliňák i Czech Milan Chovanec podsumowali polską roczną prezydencję w ramach V4, która zakończy się 1 lipca. Tematem rozmów były m.in. współpraca na rzecz ochrony granic UE oraz o bezpieczeństwo wewnętrzne.

Na wspólnej konferencji prasowej w Belwederze Błaszczak poinformował, że ministrowie przyjęli stanowisko, według którego sprawą mechanizmu relokacji powinna zajmować się Rada Europejska, a nie, jak dotąd, Rada UE. Poinformował, że kraje V4 wystąpią z taką deklaracją do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. – W tak ważnej sprawie jak relokacja imigrantów decyzje powinny być podejmowane jednomyślnie – powiedział Błaszczak.

[related id=”5951″]

Oświadczył, że stanowisko V4 ws. kryzysu migracyjnego jest spójne i jednolite, a zaproponowany przez UE mechanizm relokacji uchodźców do krajów członkowskich jest nieskuteczny i przyciąga kolejne fale migrantów.

Ocenił, że mechanizm relokacji się nie sprawdza. – 160 tys. ludzi miało być rozlokowanych we wszystkich państwach Unii Europejskiej, tymczasem, jeżeli dobrze pamiętam dane z końca maja, rozlokowano 20 tys. To oznacza, że rozlokowano 12 procent, a więc to nie tylko Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Austria czy inne państwa z naszego regionu nie wypełniły tego scenariusza, ale także cała Unia Europejska – mówił Błaszczak.

Skomentował także informacje, według których KE w środę podejmie decyzję ws. wszczęcia procedury o naruszenie prawa UE wobec krajów, które nie biorą udziału w programie relokacji uchodźców.

– Mamy świadomość tego, że Komisja Europejska przedstawia różne groźby w stosunku do nas, ale jesteśmy solidarni. Uważamy, że Komisja Europejska nie ma racji. Uważamy, że zapowiedzi dotyczące ukarania państw z Grupy Wyszehradzkiej są bezpodstawne. Uważamy, że polityka bezpieczeństwa jest polityką krajową; nie jest polityką europejską – powiedział Błaszczak.

[related id=”17993″ side=”left”]

Ministrowie omówili także funkcjonowanie tzw. migracyjnego mechanizmu kryzysowego. – To jest koordynacja naszych wysiłków w sprawie pomocy tym, którzy są uchodźcami, poza granicami Unii Europejskiej. Uważamy, że taka pomoc jest bardziej skuteczna niż przyjmowanie tych ludzi do UE – powiedział Błaszczak.

Dodał, że w związku z tym widać, że „pomysł był zupełnie oderwany od rzeczywistości”. – Mechanizm, jaki miał miejsce na zachodzie Europy, składał się z kilku etapów: najpierw przyjeżdżali ludzie z Afryki Północnej, z Bliskiego Wschodu, potem tworzyli skupiska, do których nie zaglądała policja, bo one były wyłączone spod porządku prawnego w tych państwach, z czasem stały się zapleczem dla terrorystów, a dziś mamy stan wyjątkowy we Francji, mamy zamachy terrorystyczne w Niemczech, w Belgii, Szwecji – uważa minister.

– Moim zadaniem jako ministra spraw wewnętrznych jest niedopuszczenie do tego, żeby te tragiczne wydarzenia wydarzyły się w Polsce. To jest moje zadanie i póki jestem ministrem, do tego nie dopuszczę – podkreślił.

Szef MSW Czech Milan Chovanec przypomniał, że jego kraj wysyła funkcjonariuszy do krajów najbardziej dotkniętych kryzysem migracyjnym. Dodał, że w pierwszej kolejności należy zająć się ochroną zewnętrznych granic Wspólnoty. – Cieszę się, że system automatycznej relokacji jest odrzucany przez Grupę Wyszehradzką – powiedział.

Węgierski minister spraw wewnętrznych zapewnił, ze Węgry, które 1 lipca przejmą od Polski przewodnictwo w ramach V4, w kwestii migracji będą przestrzegać wypracowanych dotychczas zasad. Podkreślił, że bardzo ważna jest ochrona zewnętrznych granic UE.

Szef MSW Słowacji ocenił, że polska prezydencja w ramach V4 była bardzo aktywna. – Nasza drużyna jest bardziej zjednoczona niż kiedykolwiek wcześniej. Nasze stanowisko (ws. relokacji uchodźców – PAP) było jasne i wyraźne od samego początku. Czas pokazał, że zdanie Grupy V4 jest bardzo ważne – powiedział Kaliňák.

Grupa Wyszehradzka to najważniejsze ugrupowanie współpracy regionalnej w Europie Środkowej. Współpraca w ramach V4 nie ma charakteru instytucjonalnego i opiera się na konsultacjach w ramach cyklicznych spotkań na różnych szczeblach politycznych.

PAP/JN

Komentarze