Ukraińskie media pochlebnie wyrażają się o czwartkowym exposé polskiego szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego. Posłuchaj

Paweł Bobołowicz, korespondent Radia Wnet, przedstawił w Poranku Wnet komentarze ukraińskich mediów dotyczące czwartkowe wystąpienia Witolda Waszczykowskiego w Sejmie. Są one wyjątkowo pozytywne.


Jak powiedział Paweł Bobołowicz w Poranku Wnet, ukraińskie media w pozytywnym świetle relacjonują czwartkowe wystąpienie w Sejmie Witolda Waszczykowskiego, szefa MSZ: – Ukraińskie media zwróciły uwagę, że polski minister spraw zagranicznych podkreślił konieczność wspierania walki z korupcją na Ukrainie. Wskazują również na słowa dotyczące wspólnej historii. To znaczy, że relacje polsko-ukraińskie nie mogą być zakładnikiem przeszłości – poinformował.

Korespondent Radia Wnet przytoczył również opinie ukraińskich mediów dotyczące relacji polsko-rosyjskich: – Jednocześnie ukraińskie media szeroko komentują te słowa, które dotyczyły nie tylko polityki wobec Ukrainy, ale także wobec Rosji. Prawie we wszystkich relacjach zaznaczane jest, że Polska nie zrezygnuje ze starań o zwrot wraku Tupolewa – powiedział.

Ponadto Bobołowicz przywołał wypowiedzi ukraińskich polityków odnoszące się do exposé Witolda Waszczykowskiego. Jeden z nich, Mykoła Kniażycki (deputowany Frontu Ludowego), stwierdził, że Ukraińcy są wdzięczni polskiemu rządowi i ministrowi Waszczykowskiemu za wsparcie w dążeniach Ukraińców do przystąpienia do Unii Europejskiej.

Komentarze