Inż. Waś o prezydencie Trzaskowskim: Niech ktoś zabierze tej małpie brzytwę! Otoczył się oponą z cwaniaczków

Mgr inż. Janusz Waś krytykuje pomysł rozbudowy Oczyszczalni Południe w Warszawie, apeluje aby władza centralna interweniowała w stolicy i wskazuje na absurd pompowania ścieków w górę Wisły.


Ekspert ds. systemów kanalizacyjnych, mgr inż. Janusz Waś mówi, że awaria Czajki to największa katastrofa budowlana w dziejach tej branży w Polsce. Dodaje, że procedury wskazują, co powinno zostać wykonane, gdy dochodzi do tego typu sytuacji. Władza centralna powinna „ostro wkroczyć”, by „zabrać małpie brzytwę”, zanim narobi większych szkód w stolicy.

Włos mi się na głowie jeży, nawet tam gdzie go nie mam, bo usłyszałem niedawno, że […] zamiast myśleć o budowy oczyszczalni na wysokości Huty Warszawa, to ktoś wymyślił, żeby rozbudować Oczyszczalnie Południe w okolicach Ursynowa […] Pan Trzaskowski otoczony jest nieprzepuszczalną oponą zbudowanych z cwaniaczków […] Ta twarda opona wymyśliła, że po co ścieki mają grawitacyjnie siłami natury spływać do oczyszczalni, która powinna być na północy Warszawy, kiedy można je pompować pod górę.

Rozmówca Krzysztofa Skowrońskiego wskazuje, że Oczyszczalnia Południe była projektowana przez Francuzów przez 5 lat i „koncertowo schrzanili” sprawę. Oczyszczalnia miała mieć zdolność do oczyszczania 120 tys. m3 na dobę, ale ostatecznie była zdolna do oczyszczania tylko połowy tej ilości ścieków.

Francuska myśl techniczna, tak jak w Czajce, bryluje w naszym kochanym kraju […] Znowu pieniądze wyrzuci się w błoto, ale co tam. Prezydent podniesie opłatę za parkowanie samochodów i się kasa znajdzie. To się nie mieści w pale.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

M.K.

Inż. Waś: Polsce grozi kara w wysokości 5 mld euro za brak systemu zbierania ścieków. Musi powstać druga oczyszczalnia

Inż. Janusz Waś mówi o karach jakie grożą Polsce ze strony UE za brak systemu zbierania ścieków komunalnych, konieczności budowy drugiej oczyszczalni i wprowadzeniu komisarza do warszawskiego ratusza.


Ekspert ds. ochrony wód i gospodarki wodnej, mgr inż. Janusz Waś wskazuje, że wedle raportu przygotowanego przez podsekretarz stanu Annę Moskwę, aż 1200 z 1600 aglomeracji w Polsce, nie spełnia wymogów dyrektywy UE dotyczących systemu zbierania ścieków komunalnych. Państwa takie jak Włochy czy Hiszpania zostały już ukarane karami z tego tytułu rzędu kilkunastu milionów euro, natomiast Polsce grozi grzywna w wysokości 5,22 mld euro.

Rozmówca Krzysztofa Skowrońskiego zwraca uwagę, że w Warszawie funkcjonuje system ogólnospławny, gdzie mieszają się ścieki komunalne i wody deszczowe, co nie powinno mieć miejsca.

„Czajka została obliczona na 435 tys. m3 ścieków na dobę i tyle jest ścieków komunalnych. Nie uwzględniono jednak, że jak pada deszcz to wpada do kanalizacji i tworzy ściek […] Teraz jak padają deszcze to z tego uszkodzonego kolektora wypływa od 15-20 tys. litrów ścieków na sekundę […] Czajka jest tylko dekoracją, bo nie spełnia kompletnie swoich zadań. Trzeba koniecznie wybudować oczyszczalnie na drugim brzegu i wziąć się za wybudowanie systemu odprowadzania wód deszczowych w Warszawie”.

Inżynier Waś podkreśla, że władze centralne powinny ustanowić zarząd komisaryczny, który „wygoni całe towarzystwo” i zastąpi ich fachowcami. Odpiera też zarzuty jakoby prezydent Warszawy nie odpowiadał za awarię Czajki.

Jakiś indolent napisał, dlaczego czepiają się tego biednego Trzaskowskiego […] To są zadania samorządowe i wójt czy burmistrz jest zobowiązany zaopatrzyć ludność w wodę i odebrać ścieki

Gość Popołudnia Wnet odradza budowę kolejnego mostu pontonowego czy rurociągu pływającego, ponieważ zjawiska lodowe na rzece takie jak pływająca kra, rozerwie te konstrukcje.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

M.K.

Inż. Waś: Awaria Czajki to żenada i skandal. Rura była źle zaprojektowana i zbudowana ze złych materiałów

Mgr inż. Janusz Waś wytyka błędy oraz zaniechania firmy wykonawczej, która wybudowała rurociąg dla oczyszczalni Czajka. Dodaje, że jest on dwukrotnie za mały i w całości nadaje się do wymiany.


Mgr inż. Janusz Waś uważa, że rura przesyłająca ścieki do oczyszczali Czajka została źle zaprojektowana i zbudowana z nieprawidłowych materiałów.

One miały być stalowe, potem ktoś powiedział, że zamieniają je na rury kompozytowe [..] One się nie nadają na ułożony równo rurociąg ciśnieniowy […] To jest żenada i skandal dla firmy wykonawczej i kompromitacja tych, którzy wydawali ekspertyzę jak skonstruować rurociąg.

Gość Kuriera w samo południe wskazuje, że kompetencje dotyczące ścieków i kanalizacji to rola samorządu, a nie władz centralnych. Dodaje, że budowa zbiornika retencyjnego na 80 tys. m3 wody nie wpłynie w żaden sposób na poprawę sytuacji, gdyż deszcz, który zbiera zanieczyszczenia i spływa do Czajki to 700 tys. m3 wody, czyli 10 krotnie więcej, niżeli zdolności planowanego zbiornika.

To jest kompromitacja dla naszego kraju. Zatrucie królowej rzek Polski, która jest głównym rezerwuarem wody dla nas […] Oczyszczalnia Czajka jest dwukrotnie za mała. Bilans ilościowy został źle przyjęty. Ona jest tylko na ścieki bytowe, natomiast każda kropla deszczu, która dostaje się do kanalizacji jest już przeciążeniem.

Rozmówca Adriana Kowarzyka podkreśla, że uruchomienie mechanicznego oczyszczania ścieków dopiero po katastrofie to „podstawowy błąd eksploatacyjny”, gdyż oczyszczanie mechaniczne powinno działać nieustanie. Dzięki temu nie doszłoby do zapchania i uszkodzenia rury w wyniku nadmiaru zanieczyszczeń.

Mgr inż. Waś zwraca uwagę, że rząd powinien podjąć bardziej zdecydowane kroki w sprawie oczyszczalni Czajka, ponieważ prezydent Trzaskowski nie wywiązywał się ze swoich obowiązków, co musiało prowadzić do kolejnej katastrofy.

Mówi się, że prawo nie pozwala, bo samorządy są autonomiczne i dopiero musi się coś stać. Mało się stało? Wszystkie państwa skandynawskie do nas występują z pretensją, a my kompromitujemy się na arenie międzynarodowej […] Władza nie zrobiła nic. Pisma wysyłała do pana Trzaskowskiego, który wieszał je na gwoździu. Ja mam pretensje do władzy, że nie podjęła radykalnych kroków.

Posłuchaj całej rozmowy już teraz!

M.K.