Woyciechowski: Praca byłych esbeków w sektorze finansowym jest zagrożeniem dla państwa [VIDEO]

Piotr Woyciechowski opowiada o prezesie zarządu Nest Bank S.A. Marku Kulczyckim, który w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej był oficerem Służb Bezpieczeństwa.

 

Napisałem materiał ekspercki na podstawie moich badań. Byłem zainspirowany sygnalistą, który buntował się przeciwko temu, żeby funkcjonariusze SB dalej funkcjonowali na rynku – mówi gość „Poranka WNET”.

Problem tkwi w przenikaniu dawnych ludzi SB, czy też bezpieki wojskowej w różnych obszarach gospodarki. Przypadek majora Marka Kulczyckiego, który jest obecnie prezesem zarządu Nest Bank S.A. to przyczyna dobrze zakonspirowanych oficerów dawnej bezpieki w strukturach obecnych podmiotów rynku finansowego.

Według ustaleń naszego gościa Kulczycki zataił informację o byciu oficerem w Służbie Bezpieczeństwa. Wszystkie akta zachowały się do tej pory i są dostępne w Instytucie Pamięci Narodowej.

Jak zaznacza: Instytucje, które nadzorują rynek finansowy, powinny blokować byłym esbekom możliwość wykonywania zawodu w finansjerze. Woyciechowski próbował podjąć debatę na ten temat. Instytucje publiczne nie chciały odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście trzeba dostrzegać ten obszar. Podkreśla, że praca byłych esbeków w sektorze finansowym jest nie tylko zagrożeniem dla indywidualnych klientów, ale nade wszystko dla państwa.

Komisja Nadzoru Finansowego nie tylko ma uprawnienia do tego, aby nie zgodzić się na kandydaturę osób, takich jak Marek Kulczycki. Ma on prawo do powzięcia wiadomości, które uwiarygodnią, że ktoś utracił prawo do wykonywania obowiązków powierzonych przez bank – dodaje.

M.N.