Nagminne kłopoty dyscyplinarne Konrada Pogody zmniejszają wiarygodność adwokata

Mecenas Konrad Pogoda, który obecnie jest pełnomocnikiem Emilii Szmydt posiada na swoim koncie wiele spraw dyscyplinarnych. Jedną z kar, które otrzymał adwokat jest zawieszenie do wykonywania zawodu.

Od 2014 r. w referacie rzecznika dyscyplinarnego w stosunku do adwokata Konrada Pogody wpłynęły 32 sprawy. Jak wynika z dokumentacji 27 spraw zostało załatwionych. Z udostępnionych statystyk wynika że 10 spraw trafiło do sądu dyscyplinarnego z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (z czego 5 jest w toku).

W momencie, kiedy wobec danego adwokata nie orzeczono kary tymczasowego zawieszenia w prawie do wykonywania zawodu, nie ma formalnych przeciwwskazań do tego, żeby ten podjął się prowadzenia sprawy. Nie jest też nigdzie powiedziane, że adwokat musi opowiedzieć każdemu klientowi całą swoją historię dyscyplinarną – komentuje adwokat Łukasz Chojniak, były rzecznik dyscyplinarny warszawskiej adwokatury.

Jak dodaje prawnik: „Wydaje mi się, że adwokat z historią dyscyplinarną powinien się zastanowić, czy jego udział w takiej sprawie nie będzie dla klienta obciążeniem. Minimalną jednak rzeczą, którą należy tu wykonać, jest poinformowanie klienta o postępowaniach przed pionem dyscyplinarnym. Jeśli takie były lub się toczą, konieczne jest otrzymanie zgody na reprezentację”. 

M.N.