Przemysław Wierzbowski: Ludwik Zamenhof był twórcą równościowej idei religijno-filozoficznej

Gośćmi Popołudnia WNET byli Nina Pietuchowska i Przemysław Wierzbowski, członkowie Białostockiego Towarzystwa Esperanto, którzy przybliżyli słuchaczom sylwetkę Ludwika Zamenhofa, twórcy esperanto.

Członkowie Białostockiego Towarzystwa Esperanto wspomnieli o ważnej roli, jaką odegrał Białystok w życiu Ludwika Zamenhofa:

Zamenhof pisał, że miasto Białystok było inspiracją do wszystkich jego późniejszych działań. Podczas dorastania był świadkiem sytuacji, dzięki którym wpadł na pomysł stworzenia języka międzynarodowego.

Nina Pietuchowska zaznaczyła, że Białystok był niegdyś kulturowym tyglem, w którym natknąć się można było użytkowników wielu języków:

Na ulicach Białegostoku usłyszeć można było białoruski, tatarski, ormiański i litewski. Sprzedawcy towarów niejednokrotnie używali gestów, gdyż nie potrafili się porozumieć z klientami.

Przemysław Wierzbowski wymienił języki, których wpływ na esperanto jest najbardziej widoczny:

Znajomość języków romańskich na pewno przydała się Zamenhofowi: łaciny oraz klasycznej greki. Ogromny wpływ na esperanto miały także jidysz oraz język niemiecki.

Zamenhof był ośmiokrotnie nominowany do Nagrody Nobla. Przemysław Wierzbowski przybliżył powody tych nominacji:

Ludwik Zamenhof był wybitnym humanistą, twórcą równościowej idei religijno-filozoficznej; proponowano jego kandydaturę do Pokojowej Nagrody Nobla.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy!

S.S.