Żołnierze Wyklęci. Wbrew temu, co nam wmawiano, „ich gniew, ich rozpacz i ślad ich wilczy” silniejszy jest niż śmierć

Pamięć o ich postawie i ofierze życia przywracają także młode pokolenia, wśród których szczególnie dziś widoczny jest głód autorytetów i pragnienie powrotu na ich szlak, podjęcia ich „tropu”.

Małgorzata Szewczyk

Pięćdziesiąt cztery lata temu kanclerz zachodnich Niemiec Konrad Adenauer i prezydent Francji Charles de Gaulle podpisali traktat elizejski między RFN a Francją, uważany za symbol niemiecko-francuskiego pojednania. W Londynie „The Beatles” nagrywali swój debiutancki album Please, please me, papież Jan XXIII opublikował encyklikę Pacem in terris, a po jego śmierci następcą św. Piotra został Paweł VI. Świat obiegły słowa poparcia USA dla demokratycznych Niemiec, wygłoszone przez prezydenta USA Johna Kennedy’ego podczas jego wizyty w Berlinie Zachodnim: „Ich bin ein Berliner”. Kosmos podbiła pierwsza kobieta…

W ten subiektywny przegląd wydarzeń wpisały się i sprawy polskie: tropienie po lasach „faszystów i pospolitych bandytów”, jak określała ich propaganda PRL, więzienie, pokazowe procesy, a potem mordowanie w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa tych, którzy „żyli prawem wilka” – jak pisał Zbigniew Herbert – i pozostali wierni żołnierskiej przysiędze i bezkompromisowi wobec współpracy z władzą komunistyczną.
Cały felieton Małgorzaty Szewczyk pt. „Wilczy ślad” można przeczytać na s. 4 marcowego „Wielkopolskiego Kuriera Wnet” nr 33/2017, wnet.webbook.pl.

______

„Kurier Wnet”, „Śląski Kurier Wnet” i „Wielkopolski Kurier Wnet” są dostępne w jednym wydaniu w całej Polsce w kioskach sieci RUCH, Kolporter i Garmond Press oraz w Empikach, a także co sobota na Jarmarkach Wnet w Warszawie przy ul. Emilii Plater 29 (na tyłach hotelu Marriott), w godzinach 9–15.

Wersja elektroniczna „Kuriera Wnet” jest do nabycia pod adresem wnet.webbook.pl. W cenie 4,5 zł otrzymujemy ogólnopolskie wydanie „Kuriera Wnet” wraz z regionalnymi dodatkami, czyli 40 stron dobrego czytania dużego (pod każdym względem) formatu. Tyle samo stron w prenumeracie na www.kurierwnet.pl.

Felieton Małgorzaty Szewczyk pt. „Wilczy ślad” na s. 4 marcowego „Wielkopolskiego Kuriera Wnet” nr 33/2017, wnet.webbook.pl

Komentarze